معرفی گونه ها و واریته های سیر

  معرفی گونه ها و واریته های سیر
از نظر رنگ  چهار نوع سیر وجود دارد:

•    سیر سفید یا سیر معمولی : بیشترین سطح زیر کشت را در ایران و جهان داراست.این نوع سیر درشت و مورد پسند اکثر مصرف کنندگان این محصول در جهان است  ارقام سفید،دیررس می باشند .98% سیر صادراتی ایران سیر سفید می باشد که بیشتر آن در منطقه همدان تولید می شود.
•    سیر صورتی:  سیرچه ها صورتی رنگ بوده ،مقاومتشان نسبت به سرما و میزان رطوبت بیشتر از سیر معمولی است.این نوع سیر زودرس بوده و در شمال ایران بیشترین سطح زیر کشت را داراست.
•    سیر قرمز:  این نوع سیر بیشتر در اروپا کشت می شود و به همین جهت به سیر اروپایی معروف است. پوست روی سیرچه ها قرمز رنگ بوده و درشت تر از انواع دیگر سیر است.
•    سیر روکامبول یا اسپانیایی: که با نام علمی Allium ophioscordon آن را می شناسند. منشاء این گونه کشور مصر است. بیشتر در نواحی گرمسیر می روید و ویژگی خاص این نوع سیر وجود تعدادی غده در در انتهای ساقه هوایی  بوته هاست که در بعضی موارد در ازدیاد از آنها استفاده می شود.