مبارزه بیولوژیکی با کرم ساقه خوار


زمان مبارزه بیولوژیک ومرحله اول استفاده از زنبور تریکو گراما از 9 خرداد به مدت 10 روز در رشت اعلام شد

پس از 7 الی 10 روز پس از زمان تریکو گذاری میتوان در صورت مشاهده و شدت آفت اقدام به سمپاشی پودری ( گرانوله) کرد. حتی المقدور سمپاشی بصورت لکه ای انجام شود واز سمپاشی مایع اجتناب شود تا دشمنان طبیعی در مزرعه بطور کامل از بین نروند....
چون در سمپاشی بیشتر از اینکه آفت از بین رود دشمنان طبیعی در مزرعه مانند دراکولاها، عنکبوتها،آسیابک ها،سنجاقک ها،برخی از سوسکهاو...که از تخم ولارو(کرم) آفات تغذیه می کنند از بین میروند.
لازم به ذکر است اثر سم گرانوله (پودری) در مزرعه 12 روز و سم مایع (مانند دیازینون) حدود 5 روز است.