انواع بیماری های سیر

بیماری های سیر
اگرچه سیر پرآوازه ترین گیاه  در مبارزه با عفونت های مختلف است اما خود نیز در مراحل  داشت و انبار مبرا از بیماری و آفت نیست.
1-    لکه سیاه سیر : قبل و پس از برداشت محصول  روی پوست ظاهر شده و پره ها را می پوشاندو بتدریج گوشت سیرچه ها را لهیده نموده و غیر قابل مصرف می سازد.

2-    سفیدک داخلی سیر(Peronos pora-destructor): که به گونه های مختلف آلیووم حمله می کند و علاوه بر پیاز و سیر به موسیر و تره فرنگی هم خسارت می زند.

3-    زنگ سیر (Puccinia allii) :در نواحی شمال ایران(گیلان - مازندران) از شایع ترین بیماریهای سیر است و گاهاً کل محصول سیر را از بین می برد.

4-    ویروس موزائیک(Mosaic virus) : ویروس موزائیک و نماتد سیر از جمله بیماریهای مهم سیر محسوب می شوند برای مبارزه با کل بیماریهای سیر استفاده از واریته مقاوم و سلکسیون سیرچه ها قبل از کاشت،ضد عفونی آنها و خارج نمودن بوته های آلوده از مزرعه هنگام برداشت بهترین راه است.