شرایط لازم برای احداث گلخانه

   شرایط  لازم برای احداث گلخانه
برای احداث هر گلخانه باید موارد ذیل مد نظر قرار گیرد.
1- محل مناسب احداث گلخانه
خاک محل احداث گلخانه باید دارای بافتی متوسط, زهکشی مناسب, فاقد شوری و قلیائیت, آهک و گچ باشد. محل گلخانه حتی الامکان نزدیک جاده های اصلی یا دارای جاده های مناسب باشد. شیب های تند, محلهای بادگیر مکان مناسبی برای احداث گلخانه نیستند. ابعاد زمین باید طوری انتخاب شود که بتوان گلخانه ها را در جهت شمال – جنوب در آن احداث نمود.
2- وجود آب کافی با کیفیت مناسب
حداقل آب مورد نیاز برای 1000مترمربع گلخانه در هر شبانروز در فصل تابستان(پیک مصرف)10-8  مترمکعب است که با توجه به میزان آب موجود, سطح گلخانه قابل احداث را میتوان مشخص کرد. علاوه بر مقدار آب, کیفیت آب از عوامل مهم در تولید محصولات گلخانه ای است. تحمّل گیاه نسبت به املاح موجود در آب آبیاری متفاوت است.

با کشتیار بیشتر بدانیم: کاشت خیار در گلخانه- آبیاری

مهمترین عامل محدود کننده برای کشت های گلخانه ای شوری یا EC آب است. میزان EC اگر از مقادیر ذکر شده بیشتر گردد عملکرد محصول کاهش می یابد. علاوه بر EC, میزان سدیم قابل جذب(S.A.R),کلر, بیکربنات موجود در آب هم در عملکرد محصول مؤثرند لذا لازم است قبل از احداث گلخانه از آب مورد استفاده, آزمایش کاملی بعمل آید. در صورتی که نسبت به آب يک منطقه مشکوک باشيم با آزمايش آب تصميم نهايی را اتخاذ می کنيم

> EC1

بسيار خوب

۱< EC < ۲

مناسب

2< EC < 3

کمی زياد

3< EC < 4

زياد

> EC4

بسيار زياد و غير قابل قبول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول EC مناسب برای کشت محصولات مختلف گلخانه ای

مقادير مجاز EC در آب براساس ميلی موس تامين می شود EC کمتر از  بين و EC ۲ تا ۳ EC ۳ تا ۴ و EC بالاتر از ۴ می باشد و نیز EC مناسب برای کشت محصولات مختلف گلخانه ای به شرح جدول ذیل است.

نوع محصول

EC قابل قبول ds/m

خیار

2

گوجه فرنگی

2

توت فرنگی

1

فلفل

2

خربزه

2


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی گلخانه داری