یک شنبه، 30 شهریور 1399

تاریخچه محصول آفتاب گردان

آفتابگردان توسط جهانگردان اسپانيايي در قرن شانزدهم به اروپا برده شده است و به عنوان يك گياه زينتي كشت مي گرديد . ورود آفتابگردان به روسيه را در قرن هيجدهم نقطه عطفي در زراعت اين محصول مي توان در نظر گرفت زيرابعد از ورود به روسيه به عنوان يك گياه روغني كشت گرديده است.پس از جنگ جهاني دوم و معرفي ارقام روسي از قبيل پرودويك كه براي برداشت مكانيزه مناسب بودند سبب گرديد كه توسعه آفتابگردان بعنوان نبات تجارتي در امريكا و اروپا مورد توجه قرار گيرد . كشف نر عقيمي سيتوپلاسمي بوسيله لكلرك در سال 1968 در فرانسه و بدنبال آن ژن برگشت دهنده باروري يا رستورر توسط كينمان در سال 1970 در امريكا نقطه عطف ديگري بود كه با توليد ارقام هيبريد پرمحصول و پرروغن باعث گرديد كه اين نبات هرچه بيشتر مورد توجه قرار گرفته و سطح زير كشت و توليد محصول آن هرچه سريعتر افزايش يابد .

ورود آفتابگردان به ايران مقارن با جنگ جهاني اول بوده كه بروايتي توسط سربازان روسي و به روايتي توسط تجار ايراني و قفقازي وارمني وارد ايران گرديده است و محل توسعه زراعت اين گياه در مناطق نزديك به مرز روسيه عمدتاً خوي ، مرند و مشكين شهر بوده كه مصرف آجيلي داشته است .

در کشتیار بیشتر بخوانیم: دانه و روغن گیاه کلزا

آفتابگردان با نام علمي Helianthus annuus L .  گياهي است يكساله از تيره مركبه Compositae كه بصورت بوته اي استوار رشد مي كند . طول دوره رشد آفتابگردان بسته به رقم و كليه عوامل محيطي از 90 تا 150 روز مي باشد . آفتابگردان ريشه مستقيم و توسعه يافته اي دارد كه پتانسيل نفوذ آن در خاك به سه متر مي رسد . آفتابگردان گياهي است كه در اغلب مناطق معتدل بخوبي رشد مي كند و ارقام مشابه را مي توان در طيف وسيعي از شرايط آب وهوايي كشت نمود تنها معدودي از زراعت هاي اين طيف وسيع تطبيق پذيري را نشان مي دهند . ويژگيهاي مختلف مورفولوژيكي و فيزيولوژيكي در تطبيق پذيري وسيع آن دخالت دارند . در اين باره به موارد زير مي توان اشاره نمود :

تحمل به سرما و حرارتهاي بالا در سازش آفتابگردان به محيط هاي مختلف دخالت دارد .آفتابگردان غالباً به عنوان يك گياه بي تفاوت به طول روز طبقه بندي مي شود زيرا در طيف وسيعي از طول روزها گل مي دهد . آفتابگردان يك گياه بسيار متحمل به خشكي نيست ولي غالباً در شرايطي كه زراعتهاي ديگر صدمه شديد مي بينند محصول رضايت بخشي مي دهد . ويژگيهايي كه بعنوان عامل اين واكنش شمرده مي شوند عبارتند از : سيستم ريشه اصلي متراكم و منعشب ، قدرت گسترش ثانويه و نفوذ به اعماق بيش از 2 متر.

سایر مطالب مفید در کشتیار: بررسی سلامت کود در سامانه  3000646424