دما و نیاز حرارتی درختان انگور

دما:

درختان میوه از جمله انگور برای رشد مناسب خود به دامنه گرمایی ویژه ای نیاز دارند و همچنین مقاومت گیاهان مختلف در برابر سرما و گرما متفاوت است . از سویی دیگر کیفیت و کمیت میوه تا حدودی تحت تاثیر دما قرار می گیرد . نکته مهم این است که درختان میوه باید در طول زمستان تعداد مشخصی ساعت دمای زیر 7 درجه سانتیگراد را داشته باشند تا شکوفه های آنها شروع به رشد نمایند(اين دما در انگور زير 10 درجه سانتيگراد است). در صورت عدم دریافت سرمای کافی رکود شکوفه ها برطرف نشده و در نتیجه گل و میوه ای نخواهیم داشت . البته سرمازدگی بهاره را نیز نباید فراموش کرد چرا که برخی مناطق سرمای دیررس بهاره دارند و این مناطق برای کاشت درختان حساس ازجمله انگور مناسب نیستند.

با کشتیار بیشتر بدانیم: نقش بارندگی و باغات انگور

درخت انگور نیاز به آب و هوای گرم و معتدل دارد و با توجه به صفر فیزیولوژی آن که از 10 درجه سانتی گراد شروع میگردد، تنها بایستی در مناطقی اقدام به موکاری نمود که  تعداد روزهای بدون یخبندان سال درفصل گرم سال کمتر از 150 تا 160 روز نباشد و یا به عبارتی دیگر جمع گرمای آن در مدت رشد ( بهار و تابستان=160روز) حدود 3000 درجه سانتی گراد باشد البته این مقدار درجه حرارت در ارقام مختلف متفاوت بوده و ممکن است در ارقام زود رس این مقدار بسیار کمتر (حدود 1000 درجه) تا ارقام نیمه رس (حدود 1500 درجه) متفاوت باشد .

نیاز حرارتی و سرمایی:
به طور کلی درخت انگور نیاز به فصل رشد نسبتاً طولانی برای رسیدن میوه هایش دارد که مدت آن بین 150 تا 170 روز با میانگین دمایی معادل 18 درجه سانتیگراد است.

با کشتیار بیشتر بدانیم: توصیه های هواشناسی کشاورزی

بعلاوه درخت انگور بايستي براي خارج شدن از خواب زمستانه، 2 تا 3 ماه سرماي زمستاني كه دما بين 7 تا 15- درجه سانتيگراد باشد را ببيند. به همين جهت انگور را گياه مناطق معتدل و نيمه گرمسيري  دانسته و درمناطق سردسير(مناطقي كه حداقل مطلق دما از 20- درجه پايينتر مي رود) و مناطق بالاتر از عرض جغرافيايي 51  درجه، بدليل خطر سرما و يخبندان شديد و عدم امكان رسيدن ميوه، كشت آن ميسر نبوده و يا با ريسك بالايي همراه خواهد بود.