کود دهی و پیامد های آن در استخر های پرورشی

     زمانی که استخر کوددهی می شود مواد غذایی موجود در کود سبب افزایش رشد گیاهان میکروسکوپی موجود در آب می شود. فیتوپلانکتون ها به نوبه خود غذای زئوپلانکتون ها را تشکیل داده و زئوپلانکتون ها توسط ماهیان مصرف می شوند. وجود مقدار زیاد فیتوپلانکتون ها در آب سبب بروز رنگ سبز در آب می گردد که اصطلاحا به آن بلوم یا شکوفایی می گویند. در فصل بهار که دمای آب بالای 15 درجه سانتی گراد ثابت می شود، بایستی کوددهی را آغاز نمود. در زمان هایی که دمای هوا به پایین تر از 17 درجه سانتی گراد می رسد باید کوددهی متوقف شود. کوددهی در زمستان بی فایده بوده و در فصل بهار سال آینده سبب رشد بیش از اندازه جلبک های رشته ای خواهد شد. هنگام کود دادن استخرها بایستی درجه حرارت آب بین 27 – 20 درجه سانتی گراد باشد.

در کشت یر بیشتر بخوانیم: پدیده شکوفایی جلبکی در محیط های آبی