مشخصات و انواع ماهی قزل آلا

-مشخصات قزل آلا
ماهی قزل‌آلا دارای بدنی فشرده و باله دمی آن نسبت به ماهی آزاد بزرگتر است. ساقه‌دمی آن مرتفع، سر کند و قسمت خارجی باله دمی تقریباً صاف است. تعداد فلس بین باله چربی و خط جانبی ۱4 الی ۱9 عدد و به طور متوسط حدود ۱۶ عدد می‌باشد.
تعداد خارهای اولین کمان آبشش بین 2 تا 5 عدد و به شکل شمشیر بوده که در پایین به شکل دکمه درآمده‌اند. حداکثر طول بدن ماهی قزل‌آلا ۱۴۰ سانتی‌متر و وزن آن تقریباً به ۵ کیلوگرم می‌رسد.
-نحوه زندگی
ماهیان قزل‌آلا به جهت جفت‌گیری و تخم‌ریزی به رودخانه وارد شده و تخم‌ریزی آنها بین ماه‌های بهمن و اسفند است. تعداد تخم‌ها حدود ۱۰ هزار عدد بوده که تقریباً برای هر کیلوگرم وزن بدن ماهی ماده ۱۵۰۰ عدد تخم برآورد می‌شود. بیشتر ماهیان بالغ نر و ماده بعد از تخم‌ریزی زنده مانده و در سال بعد برای تخم‌ریزی، مجدداً وارد آب رودخانه می‌شوند. لارو این ماهی بوسیله نوارهای تیره رنگ با نقطه‌های قرمز زیاد مشخص می‌شوند. بچه ماهیان 1 الی 5 سال در آب شیرین زندگی می‌کنند که در شمال اروپا این مدت به ۵ سال نیز می‌رسد. هنگامی که طول آنها به 15 الی 25 سانتی‌متر رسید، وارد آب شده و بیشتر در ساحل دریا بسر می‌برند.

در کشتیار بیشتر بخوانیم: مراحل رشد ماهی قزل‌آلا

-قزل‌آلا رنگین‌کمان
این ماهی دارای یک نوار پهن به صورت رنگین کمان در هر طرف بدن است. دوره تخم‌ریزی از ماه‌های آخر زمستان تا اواخر بهار و تعداد تخم‌ها بین 1 الی 5 هزار عدد است. امروزه ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان به صورت ماهی شماره یک اکثر کارگاه‌های تکثیر و پرورش ماهیان سردآبی در بیشتر نقاط جهان درآمده است.
از خصوصیاتی که این ماهی را مورد توجه قرار داده، سازش آن با شرایط پرورش متراکم است. از طرف دیگر این ماهی در انتخاب غذا سخت‌گیر نبوده و از سرعت رشد خوبی برخوردار می‌باشد. رنگ بدن این ماهی نقره‌ای بوده و در پهلوها، لکه‌های ستاره‌ای شکل دیده می‌شوند. تعداد فلس بین باله چربی و خط جانبی ۱1 الی 19 عدد، متوسط قد ۷۷ سانتیمتر و وزن آن ۵ کیلوگرم می‌باشد.
این ماهی که در قسمت‌های کرانه شمالی ایران زندگی می‌کند، در اواخر پاییز و اوایل زمستان، جهت تخم‌ریزی وارد رودخانه‌های ورودی به دریای خزر می‌شود. مواد غذایی این ماهی را در سنین پایین لارو حشرات و بچه ماهیان و در سنین بالا انواع ماهیان تشکیل می‌دهند. این ماهی از ماهیان با ارزش دریای خزر به شمار می‌رود. صید بی‌رویه، مسدود شدن راه‌های مهاجرت به سبب ساختن پل‌ها، درنظر نگرفتن راه مهاجرت ماهی و آلودگی آب‌ها، عواملی هستند که امروزه نسل ماهیان را به خطر انداخته است.

در کشتیار بیشتر بخوانیم: دادن کود پایه استخرهای پرورش ماهی گرم آبی

-قزل‌آلای دریاچه شمالی
دو گونه از این ماهی‌ها وجود دارد که هر کدام روش زندگی خاص خود را داشته که نوع شمالی‌تر آن، گونه مهاجران می‌باشد. این گونه از این ماهیان از آب‌های شیرین مهاجرت کرده تا در آب‌های آزاد تغذیه کنند و ادامه زندگی بدهند؛ اما برای تولیدمثل به رودخانه محل تولد خود باز می‌گردند. انواع جنوبی‌تر آن از گونه مهاجر خود کوچکتر بوده و تمام عمر خود را در دریاچه‌های کوهستانی می‌گذرانند.
-قزل‌آلای پوزه‌دار
نوعی ماهی کشیده و لاغر با باله‌های براق است که در مناطقی ساحلی که کف شنی دارند زندگی می‌کند. گونه‌های مختلف همگی دارای پوزه‌های گوشه‌داری هستند که از آنها برای حفاری ماسه و قرار گرفتن در آن استفاده می‌کنند.
این ماهی هم به این خاطر به این اسم نام‌گذاری شده است. طول این ماهی‌ها به ۶۰ سانتی‌متر می‌رسد. این ماهی یک نوع ماهی شب‌خیز بوده که شب‌ها از بی‌مهرگان تغذیه می‌کند و در طول روز در سوراخی در میان گل و ماسه بسر می‌برد. قزل‌آلای پوزه‌دار در بعضی مناطق به صورت تجاری صید می‌شوند.

با کشتیار بیشتر بدانیم: تاریخچه پرورش میگو در جهان