تعریف دامپروری و هدف از آن

پرورش دام و نگهداري حیواناتی که غذاي بشر را تامین می کنند دامپروري نام دارد و کار بسیار مهمی است. امروزه دامپروري به صورت علمی درآمده است که دانستن آن نیاز به تحصیلات و تجربیات کافی دارد. مهندسان و دکتر هاي دامپروي و دامپزشکان در تمام دنیا مشغول کار و فعالیت هستند تا هر روز روشهاي جدید تري را در پرورش دام کشف کنند و هر چه بیشتر بر تعداد حیوانات مفید بیفزایند و از این راه غذاي نسل بشر را که روز به روز بر تعداد آن افزوده می شود تامین کنند.
هدف ازدامداري استفاده از توليدات مختلف دامها مثل شير، گوشت، پشم وغيره است. اگر توليدات دامها از نظر مقدار ومرغوبيت خوب باشد، دامداري سودمند است. نگهداري از حيواناتي كه توليد كمي دارند ويا توليد آنها از نوع مرغوب نيست، مفيد نمي باشد.
براي اين كه دام ها توليد خوبي داشته باشند، بايد شرايط وامكانات لازم براي آنها تهيه كنيم. شرايط مناسب زندگي وتوليد شامل تهيه خوراك به اندازه كافي واز نوع خوب ، هواي تازه وپاكيزه به مقدار كافي وحفظ حيوان در برابر سرما ويا نور شديد خورشيد مي باشد.
پرورش هر دام با دام دیگر فرق می کند. هر نوع حیوان به یک نوع آب و هوا و مسکن و غذاي مخصوص به خود نیاز دارد و اگر احتیاجات آنها را به خوبی تامین نکنیم نتیجه کافی به دست نمی آوریم.
 


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی دامداری