یک شنبه، 30 شهریور 1399

تراکم رها سازی ماهی قزل آلا، ارتفاع آب حوضچه ها، سرعت جریان آب

-تراکم رهاسازی ماهی قزل آلا

تراکم رهاسازی ماهی قزل آلا برابر است با دو برابر طول ماهی؛ به عنوان مثال اگر طول ماهی 10سانتی‌متر باشد تراکم‌پذیری آن برابر است با بیست کیلوگرم در متر مکعب. یا اگرطول ماهی 27سانتی‌متر باشدت تراکم‌پذیری آن 54 کیلوگرم در متر مکعب می‌شود چنانچه طول ماهی 4 سانتی‌متر باشد؛ تراکم 8 کیلوگرم درمترمکعب مناسب است. در 3 الی 4 ماه اول رشد استانداردسازی و سورت‌بندی برای یکسان‌سازی گله ها صورت می‌گیرد. سبد جداسازی 13 رنج بیشتر ندارد.

-ارتفاع آب درحوضچه‌ها
حداقل ارتفاع آب حوضچه‌ها سه برابر طول ماهی است. به عنوان مثال اگر طول
 ماهی 12 سانتی‌متر باشد، ارتفاع آب حوضچه حداقل باید 36 سانتی‌مترباشد.
یا اگر طول ماهی 30 سانتی‌متر باشد، ارتفاع آب حوضچه باید 90 سانتی‌متر باشد.

در کشتیار بیشتر بخوانیم: وابستگی‌های آب و هوایی و محیطی هر مرحله از تولید ماهی قزل‌آلا

سرعت جریان آب
سرعت جریان آب از اساسی‌ترین فاکتورهایی است که ضمن تأمین اکسیژن موردنیاز،گازهای مضر تولیدی و فضولات ماهی را از محیط‌زیست ماهی خارج می‌نمائید؛ بنابرین سرعت جریان آب حوضچه‌ها بائید حداقل برابر با طول بدن ماهی باشد. به عنوان مثال اگر طول ماهی 10 سانتی‌متر است، سرعت آب در استخر باید 10 سانتی‌متر در ثانیه باشدکه البته به نوع احداث حوضچه‌ها نیز بستگی دارد.