آفات-کنه قرمز مرکبات

5-1-5-1 کنه قرمز مرکبات (Panonychus citri)
مشخصات و زیست‌شناسی: کنه ماده محدب و به رنگ قرمز تیره یا مخملی بوده که طول آن 32/0- 37/0 میلیمتر می‌باشد و کنه‌های نر نیز کوچکتر از حشرات ماده بوده که در انتهای بدن، کشیده‌تر می‌باشند.
هر حشره ماده حدود 20 تا 50 عدد تخم طی مدت 2 تا 3 روز در هر دو سطح برگ می‌گذارد. تخم‌ها کروی و دارای 12-10 رشته بسیار نازک شعاعی بوده که تخم را به برگ متصل و به رنگ قرمز روشن می‌باشند. تخم‌ها با توجه به شرایط آب و هوائی در مدت 8 تا 30 روز تفریخ شده و در شرایط مناسب می‌توانند در طی سال بین 15 تا 12 نسل داشته‌ باشند. زمستان‌گذرانی این آفت عمدتاً به صورت تخم بر روی سر شاخه‌ها بوده ولی در زمستان‌های ملایم به صورت پوره و جانور کامل دیده می‌شوند.

خسارت:
خسارت این حشره از طریق مکیدن شیره‌ی برگ‌ها و میوه‌ها بوده که موجب ظهور لکه‌های کم‌رنگ بر روی سطح بالائی برگ‌ها می‌شود. در آلودگی‌های وسیع‌تر، لکه‌های بزرگتر خشک شده و ممکن است موجب قاشقی‌شدن، ریزش برگ‌ها و همچنین خشک‌شدن سرشاخه‌های جوان گردد.
تغذیه این افت از میوه‌های بالغ نیز موجب می‌گردد تا میوه‌ها خسارت دیده به رنگ نقره‌ای دیده شوند.  فعالیت این کنه‌ها در بهار و پائیز بیشتر از زمستان و تابستان بوده و میزان خسارت آن بر روی مرکبات بستگی به سلامت درخت، مدیریت‌آبیاری و وضعیت آب و هوائی منطقه دارد. به طور مثال یک جمعیت نسبتاً کم از کنه‌ها می‌تواند باعث خسارات جدی بر روی درخت‌های ضعیف گردد.

 


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی مرکبات