نکاتی در مورد کشت درخت گردو

بهترین فصل کاشت نهال گردو در  اوایل بهار بوده  و در کاشت درخت گردو باید دقت کنید که درخت 20-30 سانتیمتر بالاتر از کف جوی کاشته که در آینده به بیماری قارچی فیتوفترا مبتلا نشود.
در چاله هایی که نهال گردو در آنها کاشته می شود بایستی پس از حفر چاله خاک آن را از انواع کودهای حیوانی و شیمیایی غنی نمود وهر چه عمق وقطر چاله ها بیشتر باشد بهتر بوده ، ولی معمولا باید چاله هایی به عمق وقطر ۱-۲متر حفر نمود وخاک مناسب وغنی شده داخل آن ریخته شود و تقویت خاک (مطابق با کمبودهای آن) قبل از کاشت بسیار مفید است ودر رشد درخت مؤثر میباشد ،زیرا درخت گردو در سال های اولیه رشد وریشه بندی زیادی داشته و این درخت بیش از هر درخت دیگری به نور نیاز داشته ودر قسمت هایی از درخت که نور بیشتری تابیده از باردهی بهتری برخوردار بوده و در بخش های داخلی که نور به آن نمی تابد گردوها ریزتر وکوچک تر می شوند.
بنابر این درختان گردو باید طوری کاشته شوند که فاصله بین آن ها کمتر از 10متر نباشد.زیرا این درخت تاج بزرگی داشته و پس از چند سال که از رشد آن بگذرد شاخه ها مزاحم همدیگر می شوند که سبب ریزش برگ های درخت می شود.

با کشتیار بیشتر بخوانیم: نقشه کاشت باغ درخت گردو

گردو به خاکهایی حاصلخیز و عمیق، نور کامل آفتاب و تابستان طولانی نیاز داشته و دمای مورد نیاز گردو بین 7 تا 21 درجه بوده. PH مورد نیاز برای خاک5/4 تا 2/8  می باشد. درخت به خاک های ماسه ای لومی، کمی اسیدی و با زهکش مناسب نیاز داشته و در دمای زیر 29- درجه از بین می رود. دمای بالای تابستان هم به مغزها آسیب زده و دما نباید بالاتر از 43 درجه سانتی گراد شود. بارندگی در بهار و تابستان باعث افزایش شیوع بلایت می شود.
تکثیر گردو از طریق کاشت بذر صورت گرفته و بذرها به محض رسیدن باید در خزانه و با عمق زیاد کاشته میشوند. بذرها در اواخر زمستان یا بهار جوانه زده و در اوایل تابستان گیاهچه ها را به محل اصلی منتقل کرده و بذرها را می توان در طول زمستان در دمای فریزر نگهداری نمود و در اوایل بهار کاشت اما در این حالت به سرمادهی مرطوب نیاز خواهند داشت.
آب غیر کافی باعث رشد کم ، کاهش عملکرد و کاهش کیفیت میوه شده و آب بیش از حد نیز سبب کندی رشد و نیز موجب بروز بیماری های طوقه و ریشه می شود و درختان گردو از اواخر مهر ماه دیگر آبیاری نشوند.زیرا آبیاری درخت گردو در فصل پاییز وزمستان باعث سرما زدگی درختان میشود.

با کشتیار بیشتر بدانیم: شناخت و معرفی محصول گردو

برای جلوگیری از شیوع بیماری باید به روش آبیاری درخت گردو توجه نمود ونباید بگذاریم آب به تنه درخت برسد.چون که آب موجب انتقال بیماری میشودو درختان دیگر را نیز آلوده کرده و علاوه بر این آفت های بسیاری وجود دارند که فقط با سم پاشی به موقع میتوان جلوی رشد آنها را گرفت.بیماری مهمی که سبب مرگ درختان گردو شد ه و بیماری آب سیاه (فیتوفترا)است که برای جلوگیری از آن اولا باید از نهال سالم وقوی استفاده وثانیا باید دور تا دور درخت را مثل تشتک احداث نمود تا آب با تنه درخت تماس نداشته باشد و درختانی که به بیماری آب سیاه (فیتوفترا) مبتلا هستند باید محل آلودگی تنه درخت را با کارد بتراشید تا جایی که به به بافت سالم درخت برسد و سپس بافت های آلوده را سوزاند .آنگاه محل تراشیده شده را با سم اکسی کلرورمسی یا آب اهک ضد عفونی نمود.
به این نکته مهم باید توجه کرد که درخت گردو را نباید هیچ زمانی سم پاشی کرد مگر بخش آفت دیده آنهم بایستی به موقع سم پاشی گردد.