مراحل نشو و نمای زنبور عسل

تخم زنبورعسل ً تقريبا استوانه ای شکل وکمی خميده به طول تقريبی ٣ــ٢ ميلیمتر است وقتی تازه گذاشته شود، سفيد مايل به سبز است. در شرايط طبيعی اين تخم ها به وسيله سر باريک خود به طورعمودی درته سلولها قراردارند. تخم پس از سه روزتبديل به لارومیشود. به محض اين که نوزاد خارج شد زنبورهای پرستار شروع به ريختن غذا در سلول کرده و به پرورش آنها اقدام می کنند. لاروها  معمولا خميده به پهلوی چپ يا راست در ته سلول قرار میگيرد.
وقتی که به رشدکافی رسيدند،دهانه سلول بسته وبه مروراز حالت خميدگی خارج وبه صورت عمودی قرار میگيرد. وقتی ً کاملا عمودی قرار گرفت، شروع به تنيدن پيله میکند و در داخل پيله تبديل به شفيره می شود.

کندو داری مدرن با کشتیار: فعالیت های زنبور کارگر در داخل کندو

لارو کارگر ٦ روز بعد از تفريخ از تخم تغذيه خود را کامل کرده و اقدام به تنيدن پيله می کند، بعد از تنيدن پيله به صورت شفيره سفيد و در آخر به رنگ تيره يا زرد درآمده و در آخرين روزها فعال شده شروع به جويدن سرپوش سلول خود می کند، دوره دگرديسی زنبور کارگر ٢١ روز است.
طول مدت زندگی کارگران بسته به اوقات مختلف سال ً کاملا متفاوت است.
 


شاید برای شما مفید باشد:  جدید ترین توصیه های فنی زنبورداری