اقدامات پس از برداشت مرکبات

پس از برداشت
بیشترین مقدار میوه مرکبات به صورت‌تازه‌خوری مصرف می‌شود، یعنی پس از برداشت به بازار فرستاده ‌شده و یا مدت‌کوتاهی در انبار ‌مانده و بتدریج روانه بازار می‌شود. بخشی از تولید نیز در انبارهای فنی و سردخانه نگهداری می‌شود و به تریج به بازار آورده می‌شود. بخشی از محصول مرکبات نیز (میوه‌های درجه 3 و پایین‌تر) روانه کارخانه‌های آب میوه‌گیری و تولید کنسانتره می‌شوند.

- درجه‌بندی
الف) حذف میوه‌های غیر بازارپسند و آسیب‌دیده.
ب) حذف بقايای گیاهی، خاک و یا سنگ همراه میوه.
ج) کلیه مواد جدا شده بایستی سریعاً از انبار خارج شده تا فضا جهت قرار دادن مواد جدا شده بعدی ایجاد شود.
د) میوه‌های نارس‏‎‏‏، بدشکل و خیلی کوچک و بزرگ جدا و به مصرف خاص خود برسد.

-حمل و نقل
الف) محصول برداشت شده در سبدهاي مخصوص و توسط كاميون و تريلي تميز و بهداشتي حمل شود. لازم است سبدها به گونه‌اي انتخاب شوند تا امكان روي‌هم‌گذاري آنها فراهم باشد و بر اين اساس ضرورت دارد كه سبدها به اندازه‌اي پر شود كه به هيچ وجه محصول هر سبد با كف سبد رويي تماس نداشته باشد.
ب) ضرورت دارد ميزان برداشت و انتقال محصول، متناسب با ظرفيت و ساعات‌كار كارگاه‌های درجه‌بندی ویا فرآوري تنظيم گردد به طوري كه محصول انتقال يافته سريعاً درجه‌بندی ویا فرآوري شده و از انتظار محصول ممانعت بعمل آيد.
ج) جنس تجهيزات حمل و نقل از موادي باشد كه قابل تميزكردن باشند.
د) تجهيزات حمل و نقل بايد خشك، تميز و عاري از حشرات و آلودگي‌هاي قارچي باشند.
ه) وسايل و تجهيزات حمل و نقل بايد براي جلوگيري از آلودگي مجدد همواره پاكيزه‌سازي شده و مخصوص خود به كار برده شوند.
و) وسايل و تجهيزات حمل و نقلي كه قبلاً براي انتقال محصول باغات مشكوك به آلودگي مورد استفاده قرار گرفته اند، در صورت امكان قبل از استفاده مجدد پاكيزه‌سازي گردند.
ز) در صورت احتمال ريزش باران و برف، استفاده از پوشش مناسب در بالاي وسايل حمل و نقل ضروري است.

-انبارمانی مناسب
الف) تهویه مناسب انبار و سردخانه.
ب) کنترل دما و رطوبت در سردخانه
ج) میوه‌های پوسیده به سرعت از انبار و سردخانه خارج و منهدم گردند.
د) خنک‌کردن اولیه میوه تا قبل از واردنمودن به سردخانه (کاهش دمای میوه‌ها به 10 درجه سانتی‌گراد).
ه) ساختمان انبار موقت بايد به نحوي باشد كه حيوانات خانگي، حشرات، كرم‌ها و ديگر بندپايان، جوندگان، پرندگان و آلاينده‌هاي ميكروبي و بهداشتي به آن دسترسي نداشته باشند.
زمان برداشت مرکبات بسته به نوع رقم، زودرسی و دیررسی، از تیر تا اسفند و حتی تا فروردین سال بعد به درازا می‌کشد، یعنی بیش از  8‌ ماه میوه تازه چیده شده در اختیار مصرف‌کننده گذاشته می‌شود. چون بیشتر انواع مرکبات پس از رسیدن خود به خود از درخت جدا نمی‌شوند و برخی از باغداران تا مدت‌ها پس از رسیدن، آن را روی درخت نگه می‌دارند.

 


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی دامداری