کلیات نیازهای آب و هوائی محصول سیب

سیب یک درخت سردسیری ، برگ ریز یا خزان کننده می باشد. در اقلیم سرد معتدله در هر دو نیم کره شمالی و جنوبی کاشته می شود . اکثر باغها بین عرض جغرافیایی 33 الی 55 درجه در نیمکره شمالی و به مقادیر کمتری در نیمکره جنوبی گسترده هستند. در این مناطق سرمای زمستان به حدی است که کافی برای شکستن دوران خواب زمستانی ارقام پرورشی می باشد، بدون اینکه شدت سرما به آنها آسیب برساند. بعلاوه طول دوران نمو در سه فصل بهار ، پاییز و تابستان در حدی است که پرورش درخت و میوه آن را با کیفیت قابل قبول میسر می سازد(منیعی،1371).در ایران نیاز به سرمای درخت سیب منطقه کشت شده آن را محدود به شمال و شرق کشور (خراسان ، مازندران و آذربایجان ) و یا نواحی مرتفع در جنوب (مثل سپیدان فارس و سمیرم در اصفهان) می نماید

در کشتیار بیشتر بخوانیم: نیاز گرمایی درختان سیب

.درختان سیب  در حالت خواب کامل قادرند که  سرمای 35- الی 40- درجه سلسیوس را تحمل کند. اگر سردی هوا در زمستان از 40- درجه پایینتر برود صدمه زیادی به خود درخت و ریشه آن خواهد رسید. ولی سیب های معمولی مناطق معتدله سردسیری در سرما و یخبندان خشک در 30- درجه سلسیوس نیز به شرط مداوم بودن صدمه می بینند( منیعی 1380) . مقاومت ارقام و گونه های مختلف سیب علاوه بر خواص ژنتیکی ، به درجه رسیدن و پختگی انساج چوب در شاخه ها ی جوان و ریشه ها در هنگام بروز سرما بستگی دارد.در جلگه های گرم که حرارت محیط در طول تابستان از 35 درجه سلسیوس به مدت طولانی تجاوز کند، کیفیت میوه به شدت افتخواهد کرد ( منیعی ، 1380). در صورت تداوم این دما در چند روز متوالی ، خطر گرمازدگی تابستانه درختان را تهدید می کند و موجب افزایش درجه حرارت تنه و آسیب دیدن آنها شده و سبب سوختگی میوه ها می شود.

در کشتیار بیشتر بخوانیم: سرمازدگی درختان و باغات سیب

 


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی سیب