جدیدترین توصیه های فنی ذرت علوفه ای


آخرین توصیه های ذرت علوفه ای بر اساس وضعیت محصول و پیش بینی های هواشناسی در کشور - 1399/10/21

استان های اصفهان، یزد، فارس، قم، خراسان جنوبی و کهگیلویه و بویراحمد:

• تسریع در برداشت محصولات چغندر قند

سیب زمینی

ذرت علوفه ای و محصولات باقی مانده