نیازهای آب و هوائی گردو -پذیرش کلاله

نیازهای آب و هوائی گردو در طی مراحل فنولوژیکی مختلف-پذیرش کلاله
•    در زمان پذیرش کلاله جوانه زنی گرده و رشد لوله گرده سریع است.
•    زمانی که شاخک های کلاله با مقطع طولی تخمدان زاویه ۴۵ درجه دارند بالاترین میزان پذیرش کلاله دیده می شود.
•    رنگ کلاله در این زمان زرد رنگ،  
•    در شرایط مناسب پذیرش حدوداً ۷ روز طول می کشد.
•    دمای بالا و رطوبت کم باعث کاهش این زمان می شود.

با کشتیار بیشتر بدانیم: نیازهای آب و هوائی گردو-گرده افشانی و گلدهی

 

 


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی گردو