شرایط اقلیمی اردبیل و کشاورزی در آن

به طور كلى سه جريان هوايى با خصوصيات متفاوت، اقليم و آب و هواى استان را تحت تأثير خود قرار مى‏دهند:    

 1- جريان مديترانه‏ای

 2- جريان هوايى سيبرى آسياى مركزى    

3- جريان هوايى اطلس شمالى يا اسكانديناوى                          

آب وهوای استان اردبیل به طور کلی از نوع آب و هوای معتدل کوهستانی است با توجه به تنوع شرایط طبیعی در این منطقه، میزان دما و بارش در نواحی مختلف آن متفاوت است. نواحی جنوبی استان، مرتفع کوهستانی است و زمستانهای سرد و پربرف ولی تابستانهای معتدل دارد. هر چه از جنوب به سمت شمال برویم، از ارتفاع کوهها کاسته شده و به میزان دما افزوده میشود و برعکس، مقدار بارش کاهش می یابد.
ارتفاع مکان نقش مهمی در آب و هوا دارد. به طوری که می تواند اثر عرض جغرافیایی را به میزان زیادی کاهش دهد، از این رو است که جلگه ی مغان  که در شمال استان و در عرض جغرافیایی بالاتری نسبت به سایر نقاط قرار دارد به علت داشتن ارتفاع کم از آب و هوای معتدل تری برخوردار است.

در کشتیار بیشتر بخوانیم: اصول مهم در نگهداری عسل

دریای خزر، دریای مدیترانه و دریای سیاه سه منبع مهم ایجاد رطوبت در شمال غرب کشور و استان اردبیل محسوب می شوند. در این میان دریای خزر به جهت نزدیکی به استان اردبیل دارای اهمیت بیشتری است.

استان اردبیل بنا به نظرکارشناسان دارای منابع غنی و چشمگیری جهت گسترش کشاورزی ودامپروری است وبا بهره برداری از تمامی استعدادهای بالقوه موجود میتوان محصولات کشاورزی ودامی بیشتری تولید نمود.
موقعيت طبيعى استان اردبيل از لحاظ آب و هوا و وجود مراتع قشلاقى دشت مغان و مراتع ييلاقى دامنه كوههاى سبلان، بز قوش و ... وضعيت مناسبى را براى دامدارى و دامپرورى در اين منطقه به وجود آورده است و مى‏توان اين استان را از بهترين مناطق ايران از لحاظ توليد گوشت، پوست، پشم و مواد لبنى به شمار آورد. 

با کشتیار بیشتر بخوانیم: تاثیر افزایش دما بر پرورش دام

نگاهی اجمالی به ویژگیهای طبیعی استان به خوبی نشان میدهد که زیربخش اموردام توانائی لازم را درتامین مواد پروتئینی (فرآورده های دامی ازقبیل گوشت قرمز، مواد لبنی ، گوشت سفید، تخم مرغ ، عسل وغیره) و پاسخگوئی به مسائلی همچون اشتغال ، رفاه اقتصادی ، اجتماعی ، رشد اقتصادی را دارا می باشد ودرصورت بهره برداری اصولی ازامکانات طبیعی ونیروی انسانی موجود قادر است حداکثربهره وری و در نهایت افزایش مشاغل وفعالیتهای مولد را بوجودآورد وبدین ترتیب وابستگی اقتصادی و تکنولوژیکی را به حداقل رسانده و امنیت غذایی (مواد پروتئینی ) مردم را تامین نماید.