مناطق مناسب کاشت سیب

سیب بدلیل قابلیت تطابق زیادش با شرایط مختلف آب و هوائی در سطح وسیعی از دنیا کاشته می شود. در ایران درخت سیب تا ارتفاع 2700_3000 متری کاشته شده است.

مهم ترین مناطق سیب خیز در منطقه شمالغرب ایران شامل دامنه ها و جلگه های مشرف به دریاچه ارومیه که شرایط خرد اقلیمی خاصی را در ارتفاعات بین 1350 تا 1850 بوجود آورده اند ، قرار گرفته است. در این مناطق هرچه ارتفاع از سطح دریا بیشتر و به 1800 متر نزدیکتر می شود، درختان سالم تر و شاداب تر و میوه ها دارای کیفیت بهتری می شوند. در مناطق کوهستانی مجاور دریاچه در دامنه کوه های مرزی زاگرس و کوه سهند دور تا دور دریاچه از مهاباد تا خوی و از مرند تا تبریز و مراغه و میاندوآب ، جلگه های حاصلخیز با زهکشی خوب و آب و هوا با رطوبت نسبی بالا در طول دوران نمو شرایط مساعدی را در این منطقه بوجود آورده است. مشاهدات نشان می دهد که سیب های رقم رد و گلدن دلیشز در عرض های جغرافیایی 36 الی 37 شمالی و در ارتفاعات 1800 الی 2000 متر بهترین کیفیت را دارا می باشد

با کشتیار بیشتر بدانیم: نیازهای زیستی غیر آب و هوائی

سیب به علت هتروژن بودن (تلقیح پذیری آزاد یا مختلط) در طول قرون از اختلاط گونه های گوناگون و در داخل خود گونه ها ،از به هم آمیختن واریته ها ، ارقام جدیدی به وجود آمده اند که تشخیص اجداد آنها برای دانشمندان مسئله غامضی است. در حال حاضر حدود 35 گونه مختلف سیب در دنیا شناخته شده اند. بیشترین این گونه ها (حدود 19 گونه ) از نوع سیبهای میوه ریز (کوچک ) یا زینتی هستند.

به خاطر قدمت کاشت سیب و شناختی که در ایران زمین در مورد این درخت زیبا و میوه مطلوب وجود داشته ،در ادبیات ما از آن بسیار یاد شده است سیب تا این اواخر هیچ وقت به عنوان محصولی پول ساز وتجارتی تلقی نمی شد. این وضع در اروپا تا اواسط قرن 19 و اوایل قرن بیستم نیز وجود داشت

نیای اصلی و وحشی گونه‌های اهلی، مالوس سیورسی است که در کوه‌های آسیای مرکزی، در قزاقستان جنوبی، قرقیزستان، تاجیکستان و سین کیانگ چین به صورت خودرو رشد می‌کند. برخلاف سیب‌های اهلی، برگ این درختان در پاییز قرمز می‌شود. اخیراً از مالوس سیورسی استفاده شده‌است تا مقاومت سیب در آب و هوای سردتر بالا برده شود.

سایر اطلاعات مفید در کشتیار: اهمیت آب در پرورش انگور

به احتمال زیاد کاشت گونه‌ها، نخستین بار در طرفین پوشیده از درخت کوه‌های تیان شان شروع شده و در یک دوره زمانی طولانی پیشرفت کرده و وسیله دومین شارش ژن از دیگر گونه‌ها را در گرده‌افشانی آزاد دانه‌ها فراهم کرد. تبادل مهم با سیب خودروی اروپایی، سیب کرب، موجب شد که سیب‌های موجود بیشتر به سیب کرب مرتبط باشند تا مالوس سیورسی که از نظر ریختی شبیه آن‌ها و اجدادشان است. بدون در نظر گرفتن ترکیب اخیر، سیب‌های موجود صفات موروثی خود را بیشتر از مالوس سیورسی به ارث می‌برند.


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی سیب