بیماری های بادمجان- سفیدک سطحی

در ایران عامل بيماري سفيدك سطحي توسط گونه هاي مختلف خانواده Erysiphaceae ايجاد مي شود. 
Leveillula solanacearum  وLeveillula taurica 
•    علائم: ایجاد لكه هاي سفيد كثيف در روي برگ ها كه همان ميسليوم ها و اسپرهاي قارچ هستند . 
•    زمان فعالیت: اواخر کشت 
•    درصد خسارت: کم
•    مبارزه غیر شیمیایی: 
•    مبارزه شیمیایی: توپاس (12 سی سی در 100 لیتر)، فولیکور (2 در هزار)

با کشتیار بیشتر بدانیم: علف های هرز کاشت بادمجان