یک شنبه، 30 شهریور 1399

ساختار استخرهای پرورش میگو

استخرهای پرورش میگو از جنس خاکند وعملیات ساخت آنها با توجه به نوع گونه، شرایط اقلیمی وامکانات موجود صورت می گیرد. از آنجا که میگو کفزی است واز بستر استخر برای زیست استفاده می کند، ای استخر ها به گونه ای طراحی می شوند که حائز بیشترین وسعت بستر باشد. به این منظور درون استخر ها را به صورت سکو طراحی می کنند به طوری که فاصله کف سکو 30تا60 سانتی متر از سطح آبگیر است وعمق بخش عمیق ومحیط استخر نیز بین 1تا2/1 متر است.
کانالهای حاشیه استخرها این حسن را دارند  که اولا وسعت بیشتری را جهت تغذیه وزیست میگوها فراهم می آورند، ثانیا برای پناه بردن میگو به اعماق بیشتر در فصول گرم وبرداشت میگو در انتهای دوره پرورشی کاربرد دارند.
استخرهای پرورشی دریچه ورودی وخروجی نیز دارند. دریچه ورودی به توریهای ریزی برای جلوگیری از ورود موجودات هرز مجهز شده است. دریچه خروجی نیز ساختاری بتنی دارد که شامل سه ردیف شیار است. درون این شیارها توسط صفحات فلزی یا شاندورهای چوبی سد شده است بطوری که باز شدن دریچه خروجی سبب خروج آب می شود. میزان آب خروجی نیز با این دریچه تنظیم می شود.
مساحت استخرهای پرورش میگو معمولا یک هکتار در نظر گرفته می شود، چرا که بیشتر از یک هکتار نیازمند به مراقبت ورسیدگی بیشتر دارد. ضمن این که انجام عمل کود دهی، غذادهی، صید وسایر عملیات بر روی آنها دشوارتر است (شیب این نوع  استخرها از ورودی به طرف خروجی 2 درهزار است).
مزرعه پرورشی از چند بخش اصلی تشکیل شده: 
محل برداشت آب باید به صورتی باشه که پساب خروجی مزرعه به مزرعه بر نگرده. ورودی موتورخانه باید به شکلی محاسبه بشه که استخر در مدت کمتر از ۶ ساعت و یا طی یه دوره مد، پر از آب بشه. باید سعی کنیم ورودی استخر رو طوری تنظیم کنیم که از لایه های میانی آب برداشت کنیم. چون آلودگی کمتری داره. ضمنا در محل ورودی آب باید توری مناسب (۲۴ سوراخ در هر اینچ) نصب بشه.
حوضچه ذخیره آب ۲ کار مهم رو انجام میده. یکی ذخیره آب، به منظور استفاده در موقعی که با کم آبی مواجه هستیم و دیگری بهبود کیفیت آب. کیفیت آب یکی از فاکتورهایی هست که تاثیر مستقیم بر بازدهی استخر داره. حجم حوضچه ذخیره باید به نحوی باشه که ۳۰ درصد کل آب مورذ نیاز مزرعه رو بتونه توی خودش نگهداری کنه.
۱ـ ورودی و موتورخانه ۲ـ حوضچه ذخیره آب ۳ـ کانال های آبرسان ۴ـ استخرهای پرورشی ۵ـ زهکش ها و حوضچه رسوب گذار ۶ـ ساختمان ها ۱ـ ورودی و موتورخانه : ۲ـ حوضچه ذخیره آب : ۳ـ کانال های آبرسان

در کشتیار بیشتر بخوانیم: کنترل کیفی پست لارو تولیدی در مراکز تکثیر میگو