آبزی پروری و ماهیان گرم آبی

     آبزی پروری یا آکو آکالچر عبارت است از پرورش انواع مختلف آبزیان جانوری و گیاهی در محیط های آبی می باشد. همان گونه که کشاورزی عبارت است از تولید، عمل آوری و عرضه محصولات حاصله از کشت و زرع بر روی زمین، کشتاب ورزی نیز شامل تولید، عمل آوری و عرضه تولیدات غذایی حاصله در محیط های آبی است. به طور کلی می توان گفت که آبزی پروری شامل پرورش و تولید انواع آبزیان خوراکی، زینتی، دارویی و صنعتی در آبهای شور، نیمه شور، و شیرین است. معمولا به پرورش آبزیان در آب دریا آبزی پروری دریایی ( Mari culture ) گفته می شود. 
     اولین تکثیر مصنوعی ماهی در ایران به سال ۱۳۰۱ بر می گردد که با تکثیر ماهیان خاویاری آغاز شد اما پرورش ماهی گرمابی در ایران به دهه ۴۰ بر می گردد. لزوم حذف علوفه در تالاب انزلی دولت وقت را مجبور به مبارزه با گیاهان عالی رشد یافته در مرداب که پس از مرگ و میر میزان رسوبات را افزایش و میزان اکسیژن محلول در آب را کاهش می دهد، نمود. در نتیجه ماهی آمور را از روسیه و چین به این اکوسیستم معرفی کرد.

در کشتیار بیشتر بخوانیم: انواع ماهیان گرمابی

    هر نوع ماهی در محدوده حرارتی مشخصی به خوبی تغذیه و رشد مناسب خواهد داشت و سایر اختصاصات عمده ماهیان چنین است: بدن دوکی شکل؛ عموما دارای فلس؛ داشتن اندام حرکتی به نام باله های شنا؛ تنفس توسط آبشش و از اکسیژن محلول در آب ؛ داشتن کیسه شنا؛ وجود خط حسی جانبی در پهلو ها؛ فقدان گوش خارجی؛ فقدان بینی داخلی؛ نمو کم مغز؛ تولید مثل از طریق تخم ریزی و لقاح خارجی در آب.   
     خانواده کپور ماهیان (Cyprinidae) از رده ماهیان استخوانی (osteichthyses) زیر رده Actinoptrygi  راسته cypriniformes زیر راسته cyprinidei  می‌باشند. ماهيان گرمابي، ماهياني هستند كه در استخرهاي خاكي و به صورت چند گونه ای( پلي كالچر) و در مناطقي كه داراي آب  با دماي بين32 - 18 درجه سانتي گراد پرورش داده مي شوند. اپتيمم رشد اين ماهيان در دماي 26-25 درجه سانتگراد مي باشد.آب مورد نياز اين مزارع را مي توان از طريق رودخانه، چاه و .... تامين نمود. ماهی کپور معمولی در 22 - 18 درجه سانتیگراد تخم ریزی می کند و ماهی های کپور نقره ای، آمور و سرگنده در درجه حرارات های بالاتر از 22 درجه سانتیگراد تخم ریزی می کنند.

سایر مطالب مفید در کشتیار: تغذیه و غذادهی میگوهای پرورشی