گیاه زیتون و نیازهای آب و هوائی

زیتون خاص مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری و معروف به گیاه مدیترانه‌ای می‌باشد. در مناطقی که بارندگی کمتر از 600 میلی‌متر باشد، انجام آبیاری ضروری است ولی در مناطقی با بارندگی بیش از 600 میلی متر با پراکنش مناسب کشت دیم زیتون امکان‌پذیر است. این گیاه به زمستان‌های ملایم و تابستان‌های گرم و خشک نیاز دارد. زیتون در عرضهای 45 درجه شمالی تا 30 درجه جنوبی کشت می‌شود. اصولاً درخت زیتون می تواند به تغییرات نسبتاً زیادی از بارندگی و دما مقاومت نشان دهد و بیشتر به سرمای زمستانه حساس می باشد. در مرز 45 درجه شمالی، حدوداٌ مناطق جنوبی فرانسه، دمای زمستان و بهار به کمتر از صفر درجه میرسد.

در عرض جنوبی ، یعنی نواحی جنوب تونس و مراکش دمای ماههای تابستان گاهی به بیش از 45 درجه سانتیگراد می رسد، این مناطق اغلب گرم وخشک و بدون باران هستند. در مناطق حاره ای و نیمه حاره ای هم زیتون به خوبی رشد و نمو میکند. اما به علت نبودن سرمای کافی زمستان و عدم استراحت درخت، باردهی اتفاق نمیافتد. در این مناطق رشد سریع و مداوم ، تعادل فیزیولوژیکی درخت را تحت تأثیر قرار داده و درخت زودتر پیر و فرسوده می شود. زیتون برای رشدونمو و گلدهی به روزهای آفتابی زیاد در فصول بهار و تابستان نیازمند است. طبق تحقیقات انجام شده 1500 ساعت آفتاب سالیانه برای زیتون مناسب و بین 1500 تا 1000 ساعت درختان در هم فرو رفته وکمتر از 1000 ساعت برای زیتونکاری مناسب نمی باشد.

در کشتیار بیشتر بخوانیم: شرایط دمایی مطلوب برای رشد رویشی و زایشی زیتون

 


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی زیتون