معرفی مراحل تولید محصول هلو

گیاه هلو در خاک های عمیق به خوبی زهکشی شده با PH  معادل 7-6 بخوبی رشد می کند. شکوفه های هلو خیلی زود شکفته می شوند از این رو معمولا هلو در نواحی جنوبی بهتر رشد می کند. سرمازدگی بزرگترین مشکل پرورش دهندگان هلو است. چنانچه گل های شکفته شده و میوه های نارس در معرض دمای 2- درجه سانتی گراد یا کمتر قرار بگیرند. از بین می روند . تکثیر هلو معمولا از طریق کاشت بذر و پیوند روی آنها صورت می گیرد و برای کنترل ارتفاع درخت. چند بار آن را هرس می کنند. هرس کردن مانع بلند شدن بیش ازاندازه گیاه می شود و بدین ترتیب انرژی گیاه صرف شاخه دهی و تولید میوه بیشتر می شود.

میوه های هلو غنی از قند به ویژه ساکارزه ویتامین های A.B.B2.C می باشند. در ضمن میوه ها حاوی پتاسیم. فسفر.منیزیم. گوگرد و آهن می باشند. هلو با متوسط وزن 75 گرم به طور معمول شامل 30 کالری انرژی 7گرم کربوهیدرات(6 گرم قندو 1 گرم فیبر ) 1گرم پروتئین. 140 میلی گرم پتاسیم و 8 درصد از ارزش روزانه ویتامین تامین کند . هلوهای با محتوای مواد جامد محلول و اسیدیته کل (TA) و نسبت TA/TSS بالا پذیرش بالایی نزد مصرف کننده دارند.

در کشتیار بیشتر بخوانیم: مدیریت باغات پسته

متداول ترین شاخس رسیدگی میوه هلو رنگ پوست و سفتی بافت استبهترین موقع برداشت محصول برای ارسال به نقاط دوردست زمانی است که میوه در ارقام گوشت زرد شدن و در ارقام گوشت سفید شروع به سفید شدن می کند چون رنگ صفتی متغیر است این شاخص همراه با صفتی میوه اندازه گرفته شود . هلو میوه ای فرازگرا است. زمانی که در مرحله کمی بالغ کامل است اما کاملا نرسیده و آماده خوردن می باشد برداشت شود . آغاز رسیدن میوه هلو باید قبل از رسیدن به دست مصرف پذیرد میوه های با سفتی گوشت برابر 9 تا 13.5 نیوتن مناسب برایخوردن در نظر گرفته می شوند .