یک شنبه، 26 اردیبهشت 1400

 تاریخچه پرورش ماهی و آبزیان

با سکونت انسان در کنار رودها ازموجودات دریای وخصوصا ماهی مورد توجه انسان قرار گرفته است ،با کاوش در تاریخ باستان ایران زمین مطالب زیادی در مورد ماهی و پرورش آن میتوان فراهم آورد. در اسطوره‌های ایرانی جمشید را نخستین انسانی پنداشته‌اند که به پرورش ماهی پرداخت، جمشید پادشاه پیشدادی بود. ایرانیان محل پرورش ماهی را ماهی‌خانه می‌نامیدند.
بپرداخت آب میانگاه خاک        بپرورد ماهی در آن آب پاک
ز جمشید ماند چنین یادگار        اگرچه برآمد بسی روزگار
هنرور شده خاک ایرانزمین        بشد زان سپس سوی ماچین و چین

    در کشتیار بیشتر بخوانیم: وظایف پرورش دهنده ماهی سردابی

     آثار مانده بر روی سنگها نشان دهنده استفاده ایرانیان و پادشاهان ایران از ماهی را نشان میدهد .اولین بار پرورش ماهی بصورت مصنوعی در کشور چین باستان در1137- 1400 ق.م  حدود 3000 سال قبل در منطقه ین دینایتن وجود داشته است و نیز در 460 سال قبل میلاد شخصی بنام فان لی اولین شخصی بوده که اصول پرورش ماهیان آب شیرین را تدوین کرده است  .با وجود تجربه و سابقه بشر در پرورش ماهی در استخر ، سابقه تکثیر مصنوعی ماهیان کوتاه است .اولین گام در لقاح مصنوعی به وسیله دانشمند آلمانی لودویک یاکوبی (1711-1784 ) برداشته شد . او از ماهی ماده و نر قزل آلای آماده به صورت جداگانه تخم و اسپرم به دست آورد و آنها را با هم مخلوط کرد که این اولین لقاح مصنوعی تخم ماهی بود. در مورد ماهیان پرورشی گرمایی در سال 1930 مولدین آماده از محل  های تخم ریزی طبیعی صید و لقاح مصنوعی داده شدند .ولی القاء تخم ریزی به مولدین با روش تزریق در سال 1934 به وسیله زیست شناسان برزیلی آغاز شد و بعد در آسیا و اروپا توسعه یافت .