شرایط آب وهوایی منطقه پرورش میگو

شرایط آب وهوایی منطقه پرورش میگو بسیار حائز اهمیت است. محل مورد نظر باید دارای اقلیم گرمسیری و نیمه گرمسیری و تعداد روزهای آفتابی آن در طول دوره پرورش بالا باشد، زیرا یکی از منابع تغذیه ای میگو غذای طبیعی است و این منبع در ابتدا به وسیله نور خورشید تأمین می شود. میزان بارندگی نیز از موارد مهم در انتخاب محل است، زیرا بارندگی های زیاد در منطقه سبب گل آلودگی وکدورت آب می شود و از طرفی نوسانات شوری آب را به دنبال خواهد داشت.
مهمترین فراسنج آب و هوایی مؤثر بر سلامت پرورش میگو دمای سطح آب است. عمق استخرهای پرورش میگو حدود 1.5 متر است که برابر با همان لایه سطحی آب دریا می باشد. دمای آب مناسب برای پرورش میگو از مرحله ذخیره سازی تا رشد و برداشت بین 22 تا 30 درجه سانتیگراد می باشد و دماهای کمتر و بیشتر از این محدوده به رشد آنها آسیب می رساند به خصوص در مرحله ذخیره سازی و برداشت. 
شوری آب استخرهای پرورش میگو مهم است که باید بین 10 تا 30 قسمت در هزار باشد.
اسیدیته آب نیز باید در محدوده 7.5 تا 8.5 باشد که در این منطقه حدود 7.5 تا 8.9 است. 
4-2- خصوصیات آب و هوایی پرورش میگو وانامی:
- شوری 10 تا 30 قسمت در هزار
- اسیدیته آب در محدوده 7.5 تا 8.5 
- دمای بهینه بین 22 درجه تا 30 درجه سانتیگراد
- دمای نامناسب کمتر از 12 درجه و بیشتر از 35 درجه سانتیگراد
- این گونه در دمای 22 تا 30 درجه سانتیگراد دارای رشد مطلوب می باشد.
- از 18 تا 22 درجه سانتیگراد رشدش متوقف می شود.
- از 12 تا 18 درجه سانتیگراد افت رشد ، کیفیت میگو را پایین می آورد.
- از 8 تا 12 درجه سانتی گراد ، تلفات شروع می شود و زیر 4 درجه تلف می شود  ( البته در صورتی که این شرایط بیش از 4 تا 5 روز طول بکشد ) 

در کشتیار بیشتر بخوانیم: تولید مثل و مراحل اولیه زندگی میگو

مهمترین پارامتر محیطی در رابطه با کشت میگو در مورد تغییرات ناگهانی دمای آب است. زیرا میگوها به خصوص هنگام ذخیره سازی و برداشت به تغییرات دمای آب حساسیت نشان می دهند. البته تغییرات دمایی با ماندگاری کمتر از یک روز قابل تحمل است. 
پرورش دهندگان میگو باید بدانند از چه تاریخی در اواخر اردیبهشت ( ابتدای فصل کشت) دمای آب به بالاتر از 20 درجه سانتیگراد می رسد و برای مدت 45 روز پی در پی از این مقدار کمتر نمی شود تا بتوانند طی این مدت کل ذخیره سازی ها را انجام دهند. لذا برای شروع کشت در تاریخ مطمئن با هواشناسی استان مشورت می کنند. 
از دو هفته قبل از شروع دمای مناسب ذخیره سازی باید به پرورش دهندگان اطلاع رسانی شود که تا استخرها را برای ذخیره سازی آماده نمایند. طول فصل رشد میگو وانامی در گمیشان حدود 120 تا 150 روز است. 
در روزهای پایانی فصل رشد که از اواخر مهر ماه شروع می شود حساسیت به افت ناگهانی دمای آب زیاد است. 
در صورت افت دما در زمان قبل از برداشت میگو باید غذادهی به میگوها متوقف شده و ارتفاع آب را بالا ببرند. زیرا سرما فعالیت اندام میگو را که جانداری خونسرد است متوقف می کند. لذا میگو در سرما قادر به هضم غذای خورده شده نیست و در واقع غذا هدر می رود و آسیب اقتصادی به پرورش دهندگان وارد می شود. آگاهی از افت دما در محدوده زمانی برداشت میگو منجر به برداشت هر چه سریعتر میگوها می شود.