آفات- شته سبز مرکبات

آفات- شته سبز مرکبات (Aphis citricola)
مشخصات و زیست‌شناسی: حشره کامل معمولاً به طول 1.8 میلی‌متر به رنگ سبز روشن و هم‌ رنگ برگ‌های جوان مرکبات می‌باشند. حشرات ماده بالدار، پشت‌سینه قهوه‌ای تیره یا سیاه ‌رنگ بوده و شکم نیز سبز رنگ می‌باشد. این حشره دارای کورنیکول بلند مخروطی و زائده‌ی دم نسبتاً بلند و مودار است. شته سبز دو میزبانه بوده و زمستان را به صورت غیرجنسی و بر روی مرکبات به سر می‌برد.
خسارت: مهم‌ترین آثار خسارت پیچیدگی برگ در سر شاخه‌های جوان و برگ‌های تازه رشدکرده مشاهده می‌شود. بدین ترتیب که برگ‌های آلوده حالت شاداب و چرب خود را از دست داده و شاخه های آلوده نیز اغلب کوتاه و پیچیده می‌شوند. همچنین به دلیل مکیده شدن شیره‌ی گیاهی و ترشح عسلک، موجب بروز دوده (فوماژین) روی برگ‌ها، میوه‌ها و شاخه‌ها می شوند. این‌آفت در تراکم زیاد باعث ریزش‌گل و میوه‌های کوچک شده که بدین ترتیب، برگ‌های دیگر را نیز آلوده می‌گرداند.

 


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی مرکبات