مراحل آماده سازی استخرهای پرورش میگو

1-    خالی وخشک کردن استخرها
پس از پایان یافتن دوره پرورشی،آب استخر راکاملا خالی می کنند. اگر آبی به علت پستی بلندی ها یا لجن برداری های مکرر در استخر باقی مانده آن را توسط پمپ خارج می کنیم پس از خالی کردن استخر، آن را در معرض نور خورشید قرار می دهیم تا کاملا خشک شود. این عمل سبب نابودی موجودات مضر، گیاهان وآبزیان هرز می شود، ضمن اینکه انجام عملیات آماده سازی استخرها راحت تر می شود.
2-    لجن برداری
اضافه کردن کود وغذا به استخرهای پرورشی، همچنین فضولات میگو وته نشینی مواد معلق درآب، همگی سبب ایجاد رسوباتی در کف استخر می شود که به علت فعل وانفعالات فیزیکی وشیمیایی، به صورت لجن سیاه رنگ در کف استخر باقی می ماند. عدم برداشت لجن سیاه در انتهای دوره پرورشی سبب کاهش حاصلخیزی استخر ومتعاقب آن کاهش تولید میگو خواهد شد، لذا ضروری است لجن سیاه رنگ بستر استخر توسط نیروی انسانی یا ماشین آلات مربوطه از سطح خاک جمع آوری شود.شست وشوی استخر
به منظور خارج کردن هر گونه رسوبات نامناسب دراستخر وبهبود کیفیت بستر، آن را تا ارتفاع 20تا30 سانتی متری آبگیری وسپس تخلیه می کنند.
3-    شخم زنی
برای حاصلخیزی خاک بستر استخرها، لایه سطحی خاک در معرض هوا قرار می گیرد. این عمل سبب خروج گازهای سمی موجود در خاک وسرعت بخشیدن به تجزیه مواد موجود در بستر می شود. به این منظور به عمق 20تا30 سانتی متر خاک استخر را زیرورو می کنند.
4-    آهک پاشی
برای ضد عفونی کردن واز بین بردن انگلها وموجودات مضر استخرهای پرورشی، اقدام به آهک پاشی (به صورت پودر یا مایع) می کنند. به این منظوریک تا دو تن آهک پودر شده را در یک هکتار استخر پخش می کنند به طوری که سطح استخر کاملا سفید پوش شود. آهک مورد استفاده همچنین سبب تامین کلسیم مورد نیاز استخر می شود.
5-    اصلاح وتعمیر دیواره استخر
در صورت ترک خوردگی وشکستگی دیواره های استخر، خرابی دریچه های ورودی وخروجی، وجود فرو رفتگی وحفره در بستر استخر وبه هم خوردن شیب بندی استخر، اقدام به اصلاح وتعمیر استخر می کنیم تا در طول دوره پرورشی با مشکلی برخورد نکنیم. 

در کشتیار بیشتر بخوانیم: مراحل مختلف پرورش میگو در استخر