نکات مهم در پیشگیری از امراض و آفات خیار گلخانه ای

نکات مهم در پیشگیری از امراض و آفات خیار گلخانه ای
 1-  رعایت بهداشت در گلخانه برای جلوگیری از سرایت بیماریها بسیار مهم است . هر چه رفت و امد اشخاص مختلف به گلخانه بیشتر باشد احتمال سرایت امراض بیشتر است .
2-  جلوی در ورودی ، یك قطعه بزرگ اسفنج گذاشته و آن را باید مرتباً با محلول ضد عفونی كننده خیس نمود تا از انتقال خاك آلوده و عوامل بیماری زا  بداخل گلخانه جلوگیری كرد.
3-  بعد از خاتمه دوره بهره برداری ، تمام بوته های خیار دوره قبل بایستی از گلخانه خارج نمود . وجود بوته ها در زمین تا دوره بعدی موجب تكثیر بیماری و انتقال آن به دوره بعد می شود .
4-    اگر سال بعد در همان زمین قبلی خیار كشت می گردد حتما خاك قبل از كشت  ضد عفونی گردد .
5-    علفهای هرز داخل گلخانه مرتباً حذف و علفهای هرز دور گلخانه را حداقل تا شعاع 2 متر مبارزه شیمیایی گردد.
6-    وقتی خاك رطوبت كافی دارد از آبیاری اضافی خودداری گردد.
7-    وجود رطوبت زیاد در فضای گلخانه باعث ایجاد و شیوع بسیاری از بیماریهای قارچی می گردد.

 


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی پرورش خیار