نیاز های زیستی محصول هلو

 آبیاری:
در مقایسه با سایر درختان هسته دار (همانند آلو، زردآلو و ...) نیاز آبی درختان هلو بیشتر است و اواخر دوران رشد میوه نیاز آن به آبیاری نیز بیشتر می شود. درختان جوان نسبت به درختان مسن نیاز به آب بیشتری دارند و در طی تابستان با توجه به شرایط آب و هوایی منطقه شاید به هفته ای دو بار آبیاری نیاز داشته باشند البته دفعات آبیاری با توجه به شرایط دمایی منطقه بسیار قابل تغییر است.  در صورت خشکی کشیدن در این مقطع زمانی ، میوه ها به خوبی رشد نکرده و آبدار نمی شوند. اما نیاز آبی این درختان به معنی همیشه خیس بودن خاک آنان نیست. چنین شرایطی موجب زرد شدن برگهای گیاه ریزش آنها و پوسیدگی تدریجی ریشه ها و در نهایت از بین رفتن گیاه خواهد شد. بنابراین زمانی نسبت به آبیاری درخت اقدام کنید که سطح خاک رطوبت خود را از دست داده باشد

 نور:
درختان هلو به نور مستقیم آفتاب نیاز دارند و وجود حداقل 6 ساعت نور مستقیم برای آنها ضروری است. به همین دلیل می توان آنها را بخصوص در مناطقی که تابستانهای بسیار گرم دارند در جایی کاشت که در صبح و ظهر به مدت حداقل 6 ساعت  نور مستقیم آفتاب داشته باشد اما در عصر هنگام از سایه ملایمی برخوردار باشد. وجود سایه مداوم در محل کاشت مانع از رشد و بخصوص میوه دهی این درختان خواهد شد.

 دما :
به طور درختان هلو در مناطقی که تابستانهای نسبتا گرم و زمستانهایی فاقد یخبندان دارند بهترین رشد را دارند. البته این درختان سرمای زمستان را تا 20- به خوبی تحمل می کند اما شکوفه های آن به سرمای ابتدای بهار بسیار حساس است و در دمای 3- درجه سانتیگراد به طور کل از بین می روند. به همین دلیل باید در مناطقی کاشته شود که ابتدای بهار سرد نباشد و سرمای دیررس بهاره نیز وجود نداشته باشد. در طی فصول رشد و تولید میوه نیز ، بهترین دما بین 18 الی 30 درجه سانتیگراد برای این گیاه  است  و تا 35 درجه را نیز به خوبی تحمل می کند.در ابتدا اشاره کردم که این درختان سرما را تا 20- درجه سانتیگراد در طی زمستان و زمانی که در رکود هستند به خوبی تحمل می کنند. البته حداقل دمای قابل تحمل برای درختان هلو 29- اعلام شده است با این وجود و برای اینکه جلوی هر گونه خطر احتمالی در رابطه با سرمازدگی این گیاه را بگیریم بهتر است در مناطقی که دمای به زیر 17-درجه نزول می کند از کاشت این درختان صرفه نظر کنیم. مسئله دیگری که در رابطه با نیازهای دمایی این درخت باید در نظر داشت این است که درختان هلو  برای اینکه بتوانند در فصل رویش ، میوه خوبی تولید کنند باید در زمستان سال قبل ، به مدت 1000-400   ساعت (به گفته برخی محققین 900-600 ساعت) دمای زیر 7 درجه را دریافت کرده باشند.