یک شنبه، 26 اردیبهشت 1400

مقايسه نوع قزل آلای رنگین کمان و خال قرمز

1.    اين ماهي به مراتب آسانتر از قزل آلا خال قرمز نسبت به محيط سازگاري برامده مي نمايد ، تمايل بيشتري به اهلي شدن دارد و از غذاي دستي آسانتر استفاده مي كند. نسبت به درجات آب و كمبود اكسيژن پایدار است .
2.     اين ماهي نسبت به بيماريها به مراتب پایدارتر است .
3.    نمو تخم در زمان كوتاهتريانجام مي شود و رشد آن پرشتابتر است ، كمتر گوشتخوار است و ماهيان كمتري را شكار مي كند. داراي رشد پرشتاب است .از انواع كرمها و نرم تنان خوراک مي كند و تحت مديريت خوب و در صورت برخورداري از خوراک مناسب در درجه حرارت دلخواه رشد 7ـ9 روز طول ميكشد كه بچه ماهي با وزن 2 گرم به وزن 250 گرم برسد.

با کشتیار بهتر بکاریم: استخرهاي پرورش ماهي قزل آلا