یک شنبه، 26 اردیبهشت 1400

مرحله رشد رویشی مرکبات

این مرحله از ابتدای کاشت نهال آغاز شده ،نیاز حرارتی طی یکسال این مرحله بین 4100تا 4300   درجه روز رشد بالای 10درجه و  مدت زمان رشد رویشی  آن  بدون احتساب سیکل خواب که درختان در خواب بسر می برند تقریبا بین 290تا 320روز می باشد.

در چند سال اول کاشت نهال ،درختان در مرحله رشد رویشی قرار دارند که این خود با توجه به نوع واریته از 3 تا 4 سال متغیر می باشد.

بیشتر در کشتیار: مرحله رشد زایشی مرکبات

سه سال بعد از کشت درخت مرکبات، معمولاً میوه‌دهی آنها آغاز می‌شود. اما محصول اقتصادی پس از گذشت ۵ سال قابل برداشت است. باغداران باید به سایر نکات کوددهی مانند دمای خاک نیز توجه کنند. وقتی دمای خاک بالاتر از ۱۸ درجه سانتی‌گراد برود، توصیه می‌شود که از کودهای حاوی ازت استفاده شود.

 


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی مرکبات