عملیات پس از کاشت بادام

این عملیات از دو نظر مفید می باشد، ایجاد یک لایه نرم و خشک از خاک در سطح زمین به منظور جلوگیری از تبخیر (مالچ خاک). دفع علف های هرز که مصرف کننده آب و مواد غذایی می باشند، بدین جهت در فصل پاییز یک شخم سبک و کم عمق در سطح باغ می زنند سپس در فصل بهار و تابستان پس از هر بارندگی با پنجه غازی سطح زمین را سله شکنی کرده و علف های هرز آن را از بین می برند.

با کشتیار بیشتر بدانیم: رسیدن و برداشت محصول بادام


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی دامداری