مراحل جوانه دار کردن بذور برنج


بعداز کمی به هم زدن در محلول آب نمک بذرهای پوک، ضعیف وبذر علف های هرز به روی آب آمده وبا سبد جمع میکنند سپس بذور کف ظرف که بذرهای قوی ومناسب هستند را برداشته ودر ظرف دیگری با آب کاملا شستشو می دهند تا نمک آن پاک شود بطوریکه وقتی بچشیم طعم شوری نداشته باشد.

1_سبک وسنگین کردن بذور با آب نمک
(جهت حذف بذر علف های هرز و بذور پوک و ضعیف) :
برای این کار بذور برنج را در آب نمک می ریزند. بعداز اینکه محلول آب نمک را خوب به هم زدیم غلظت آن (بهتراست با پودرسنگ نمک تهیه شود) باید به حدی باشد که اگر یک تخم مرغ را درون آن بیاندازیم بتواند آنرا به بالا بکشد به طوریکه سر تخم مرغ به اندازه یک سکه بیرون از آب بماند.(نشانه غلظت کافی نمک است).
_ بعداز کمی به هم زدن در محلول آب نمک بذرهای پوک، ضعیف وبذر علف های هرز به روی آب آمده وبا سبد جمع میکنند سپس بذور کف ظرف که بذرهای قوی ومناسب هستند را برداشته ودر ظرف دیگری با آب کاملا شستشو می دهند تا نمک آن پاک شود بطوریکه وقتی بچشیم طعم شوری نداشته باشد.
_بذر هارا پس از شستشو به مدت حداقل 2 روز در آب قرار می دهند تا رطوبت جذب کنندکه در روز دوم به آب قارچکش اضافه میکنیم تا یک روز در قارچکش بماندو ضدعفونی شود.
(قارچکش هایی مانند تیوفانات متیل تیرام _ کربوکسین تیرام _ توپسین و....)

_ مرحله بعد جوانه دار کردن بذور است که حدودا 3 تا 4 روز طول میکشد و از روش های مختلفی استفاده می کنند.
نکته: اما مهم اینستکه بذور باید به شکلی برای جوانه زنی نگهداری شود که به خوبی به تمام بذرها هوادهی شود تا به طور یکسان عمل جوانه زنی انجام شود. در هر روز 2 الی 3 مرتبه بذر هارا با آب کمی گرم آبدهی میکنند تا رطوبت لازم جهت جوانه زنی تامین شود.
ضمنا نگهداری بذرها در این مدت در پوششی از کیسه های کنفی و پلاستیک که زیر پلاستیک هم بستری از کلش جهت افزایش گرماست می باشد.     
نکته : جوانه ها نباید آنقدر بزرگ شوند که در هم گره بخورند زیرا در موقع بذر پاشی مجبور به جداکردن ودرنتیجه باعث شکستن وآسیب به جوانه خواهدشد.
تقریبا در روز سوم رشد جوانه ها به حد کافی خواهد رسید.

با کشتیار بیاموزیم: نگهداری نشاء برنج در خزانه