چگونگی آبياري درخت گردو

در طول دوره رشد درخت گردو مراحل مختلفي را مي گذراند.که دراين مدت غفلت در آبياري درخت گردو هم محصول سال وهم محصول سالهاي آينده را کاهش ميدهد.تعيين دقيق ميزان آب مورد نياز يک هکتار باغ گردو از کاشت تا برداشت گردوکار آساني نيست.زيرا عوامل متعددي مثل سن وقدرت رشد وعملکرد وتراکم درخت نيز در اين امر دخالت دارد.وميزان آب به شرايط محل کاشت بستگي دارد.آبياري درخت گردو اهميت زيادي دارد.آبياري درخت گردو به به چند روش مثل آبياري غرقابي-نواري-قطره اي-باراني وبابلر انجام ميشود.که ميتواند آب چاه –رودخانه ويا قنات باشد.

با کشتیار بهتر بدانیم: تغذیه و کود دهي درخت گردو

در بين سيستمهاي تحت فشار بهترين روش بابلر است.که در کنار هر درخت يک يا دو شير نصب مي گردد.وبايد دقت نمود درختان گردو از اواخر مهر ماه ديگر آبياري نشوند. چون آبياري درخت گردو در فصل پاييز وزمستان موجب سرما زدگي درختان ميشود.

 


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی گردو