اهمیت اقتصادی، تکامل و اصلاح کلزا

 در یک تقسیم بندی کلی کلزا را به دو گروه اصلی تقسیم می کنند. گروهی که به کلزا صنعتی معروفند و گروهی که به کلزای خوراکی معروف می باشند. گیاهان جنس براسیکا بر حسب میزان اسیراروسیک ( اسید چربی که برای انسان و دام مضر است)به دو گروه عمده تقسیم می شوند. دسته اول که با علامت اختصاری(HEAR) مشخص می گردند؛ روغن آنها بیش از 5 درصد اسید اروسیک بوده و مصرف خوراکی ندارند؛ دسته دوم که با علامت اختصاری (LEAR) نامگذاری می شوند روغن آنها با کمتر از 5 درصد اسید اروسیک مصرف خوراکی دارد. علاوه بر ماده مضر فوق یک ماده مضر دیگر در کنجاله و علوفه کلزا به نام گلوکوزینولات وجود دارد. این ماده شیمیایی در برخی از گیاهان وجود داشته و باعث طعم تند و بوی زننده اندامهای آنهاست.

در کشتیار بیشتر بخوانیم: تکامل و اصلاح کلزا از کلزای سنتی تا ارقام اصلاح شده

در ارقام جدید کلزا میزان این ماده مضر بسیار کاهش یافته است. فیبر نیز از دیگر موادی است که باعث افت کیفیت کنجاله می گردد. مقدار فیبر ارقام جدید بسیار کم شده است. کلزاهای (HEAR) دارای مصارف صنعتی بوده و در صنعت لاستیک و پلاستیک سازی، صنایع شیمیایی، صنایع رنگ، صابون سازی و نیز بعنوان روان کننده در دستگاهای صنعتی و موتور جت ( به دلیل تحمل حرارت بالا) کاربرد دارند. به این ترتیب تداوم اصلاح کلزا در مسیر کاهش مواد مضر از قبیل میزان اسیداروسیک، گلوکوزینولات و فیبر قرار گرفت.

 


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی کلزا