تاریخ‌های کاشت و برداشت برنج

الف) شروع مرحله آماده‌سازی و کاشت بذور در سینی های نشاء اوایل فروردین؛

ب) شروع آماده‌سازی خزانه‌های سنتی اوایل فروردین؛

ج) شروع نشاءکاری مکانیزه اواسط اردیبهشت؛

د) شروع نشا؛کاری به صورت سنتی (کارگر) اواسط اردیبهشت؛

ر) پایان نشاءکاری اوایل خرداد؛

ز) شروع برداشت برنج اواسط مرداد؛

د) پایان برداشت برنج اواخر مرداد؛

با کشتیار بیشتر بدانیم: پراکنش کشت برنج در ایران

زمان برداشت برنج

زمانی است که حدود 90- 85 درصد خوشه به رنگ زرد درآید؛ البته در ارقام محلی 30-20 روز بعد گلدهی (بسته به شرایط اقلیمی) متفاوت می‌باشد. برداشت می‌تواند با دست یا کمباین صورت پذیرد و بعد از برداشت محصول در مکانی مناسب هوادهی شوند یا بلافاصله وارد خشک‌کن شده تا رطوبت کاهش یابد. بیش از 95 درصد از مزارع به صورت مکانیزه برداشت شده و بیشتر این برداشت‌ها توسط کمباین‌های مخصوص برداشت برنج صورت گرفته و خصوصیات این کمباین‌ها نسبت به کمباین‌های مخصوص غلات، ریزش بسیار پایین، عملکرد سریع، کمترین فشردگی در سطح خاک و همچنین برداشت به موقع می‌باشد. در صورتی که زمین زیاد خشک باشد، ریزش زیاد و همچنین مقدار نیم‌دانه برنج در کارخانه برنج‌کوبی افزایش می‌یابد. مطلبی که در برداشت مکانیزه مورد توجه است مناسب بودن مزرعه شالیزاری برای کار کمباین می‌باشد که شرط اساسی آن، داشتن زهکش مناسب بوده تا کشاورز بعد از رسیدن محصول در کمترین زمان (حدود 10 روز) به تواند مزرعه را خشک کرده تا ادوات کشاورزی به راحتی در آن حرکت کرده و کار انجام دهد. در این روش محصول برداشت شده برای کاهش رطوبت، حتماً باید به خشک‌کن برده شود.

 


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی برنج