چهارشنبه، 13 اسفند 1399

دستورالعمل برداشت انار

زمان برداشت :درخت انار معمولاً از سال سوم كاشت گل و ميوه مي دهد. رسيدن ميوه تدريجي بوده و با توجه به آب و هوا و واريته هاي گوناگون از اواسط شهريور ماه تا آخر آبان ماه ادامه مي يابد. زمان رسيدن ميوه موقعي است ،كه نسبت قند به اسيد (طعم ميوه) ثابت بماند و پوشش پي ( پوشش دور دانه ها ) و نيز محل قرار گرفتن دانه قرمز شود.

در کشتیار بیشتر بخوانیم: چگونگی هرس در درختان انار

 


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی انار