یک شنبه، 26 اردیبهشت 1400

گیاه شناسی درخت گردو

درخت گردو گیاهی چندساله و خزاندار به ارتفاع 25-35 متر که قطر تنه آن به 2 متر رسیده و معمولا طول تنه درختش کمتر از ارتفاع شاخساره و تاج درخت بوده و تنه درخت صاف است که در جوانی به رنگ قهوه ای- زیتونی میباشد اما در هنگام بلوغ رنگ تنه نقره ای- خاکستری و بافت آن خشن و دارای شکاف های گسترده ای بوده و برگ ها به صورت متناوب، بیضی شکل و با 5-9 برگچه میباشند.
گردو درخت یا درختچه ای دارای تنه صاف با رنگ نقره ای و در بعضی از گونه هایش خاکستری وبرگ ها به شکل مرکب شانه ای است و معطر می باشند. گردو یک پایه و جدا گل می باشد و گل آذین نر آن شاتون بوده که به صورت آویزان است و طول آن ۸ الی ۱۰ سانتی متر بوده وگل های نر از قاعده شاخه های سال قبل به وجود آمده وگل های ماده در دستجات ۲ الی ۳ تایی و در شاخه های سال جاری به وجود آمده ودرختان دو گونه خود بارور و دگر بارور میباشند و در اکثر ارقام رسیدن گرده ها و آمادگی کلاله همزمان است بنابراین در گرده افشانی گردو مشکلی ایجاد نکرده  و گرده افشانی آن به وسیله باد انجام شده و حشرات در آن نقشی ندارند.

با کشتیار بیشتر بدانیم: پراکنش جغرافیایی محصول گردو

گل دهی در اوایل بهار قبل از ظهور برگ ها اتفاق می افتد.
گردو دارای برگ های مرکب شانه‌ای میباشد و درختی یک پایه بوده که گل های نر و ماده روی یک درخت به صورت جدا گانه ظاهر می‌شوند. گامت‌های ماده گردو دگر گشن بوده و گرده افشانی آن به وسیله باد انجام می‌شود و حشرات در آن نقشی ندارند. گل های نر ان دارای گل آذین شاتون یا دم گربه ای بوده و گل های ماده اش به صورت انتهایی و در خوشه های دو تا 5 تایی قرار گرفته و میوه هایش در پاییز می رسند. میوه ها پوست نسبتا گوشتی داشته که در ابتدا سبز هستند و در هنگام رسیدن قهوه ای رنگ شده و بذرها بزرگ و با پوسته نازکی بوده و بخش خوراکی گردو هستند.
J. regia واریته 'Buccaneer واریته ای خودبارور  است که در طی یک دوره طولانی گرده تولید کرده و بنابراین، گرده افشان مناسبی برای سایر واریته هاست. این واریته در فصل بهار دیر سبز شده و بنابراین، معمولا از سرمای بهاره آسیب نمی بیند.

 


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی گردو