یک شنبه، 30 شهریور 1399

اجراء عملیات کشاورزی درفصل تابستان برای محصول زیتون

اجراء عملیات کشاورزی درفصل تابستان برای محصول زیتون شامل عوامل ذیل می باشد.
- تیرماه: کاهش آبیاری ضروری باغ همزمان با سخت شدن هسته در نیمه اول (مرحله کم آبیاری)، کود دهی سرک کود ازته در نیمه دوم، حذف مرحله دوم پاجوش ها وتنه جوش ها ،تنک میوه های ریز در سالهای آور، نصب تله های فرمونی و جلب کننده آفت مگس زیتون.
- مردادماه: آبیاری ضروری باغ در نیمه اول، اصلاح تشتکهای آبیاری وجویهای رابط در آبیاری سنتی ، برداشت نمونه برگ در دهه اول.
- شهریورماه: آبیاری معمول باغ ، محلول پاشی با عناصر ماکرو و میکرو در دهه دوم، برداشت ارقام زودرس ماری.

در کشتیار بیشتر بخوانیم: مراحل فنولوژیکی محصول و مشخصه های بیومتریک هر مرحله زیتون

 


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی زیتون