یک شنبه، 26 اردیبهشت 1400

زهر، محصول جانبی زنبور عسل

زهر زنبور عسل ماده ای است که در داخل بدنش به وسيله غده مخصوصی از دومين روز پس ازتولد شروع به ترشح کرده و در حدود پانزدهمين روزکيسه ی زهری را که برای ذخيره زهر در بدنش وجود دارد، پر میکنددر اين حال مقدارش در حدود ٥ صدم تا ٣/٠ ميلیگرم میشود. ً همان ترکيبات زهر مار است.  خارهای برجسته نيش  زنبورپس از فرورفتن آن به داخل بدن پستانداران مانع خروجش میشوند، زهر زنبور عسل مانع انعقاد خود و باعث گشاد شدن رگها میشود که در نتيجه آن فشار خون پايين میآيد. بعضی از افراد نسبت به زهر زنبور حساسيت دارند.
  زهر زنبور که مایع شفاف، بی بو و آبکی است. هنگام تماس پیدا کردن با غشاء مخاط یا چشم ها، سبب سوزش و تحریک بسیار زیادی می گردد. زهر خشک، زرد کمرنگ بوده و بعضی از فرآورده های تجاری آن قهوه ای رنگ می باشند و عقیده بر این است که به علت اکسیداسیون بعضی از پروتئین های زهر حاصل می شود. زهر حاوی بعضی مواد فرار است که به سهولت طی جمع آوری از دست می روند.

با کشتیار بیشتر بدانیم: ژل رويال يا ژله شاهانه

خواص درمانی زهر زنبورعسل:
درمان ام. اس
درمان کمر درد و التهاب مهره ها
درمان دردهای آرتروز
درمان تومور
درمان نکروز غیر میکروبی
درمان جراحت ها و جوش های پوستی
درمان دررفتگی انگشت دست
درمان پاره گی رباط دست
درمان رباط پاشنه پا
درمان بیماری لایم
درمان برآمدگی استخوان
درمان پسوریازیس
درمان زگیل
ضد درد و التهاب


شاید برای شما مفید باشد:  جدید ترین توصیه های فنی زنبورداری