سه مرحله مهم در تغذیه درخت پسته

در تغذیه درختان پسته ۳ مرحله مهم و تاثیر گذار وجود دارد

مرحله ۱: تغذیه اول فصل می باشد که تغذیه متناسب با نیاز درخت،  سبب افزایش تعداد خوشه و میوه، تشکیل جوانه بیشتر برای سال بعد ، بهبود رشد درخت و افزایش تعداد و سطح برگ  میگردد. با افزایش رشد درخت و تعداد و سطح برگ، در ادامه فصل رشد ، تولید مواد غذایی بیشتری در برگها صورت گرفته و با انتقال آن به سایر قسمتهای درخت،  سلامت درخت و کیفیت محصول بهبود میابد.

در کشتیار بیشتر بخوانیم: گونه ها و گیاه شناسی پسته

مرحله ۲: این تغذیه برای افزایش کیفیت محصول صورت می گیرد. در این مرحله باید چند نکته مورد توجه قرار گیرد.نکته اول زمان این تغذیه که باید حتماً قبل از شروع گرما انجام شده تا درخت را، برای مواجهه با گرما آماده نماید. نکته دوم مقدار تغذیه است که باید بر اساس میزان محصول صورت گیرد.نکته سوم نوع عناصر غذایی و نسبت این عناصر با یکدیگر است که باید متناسب با مرحله رشدی درخت باشد به طوری که سبب افزایش تحمل درخت به گرما، کم آبی شده و زمینه تولید مواد غذایی بیشتر در فرایند فتوستنز را فراهم کرده و سبب کاهش پوکی و افزایش کیفیت محصول شود. این تغذیه مکمل مرحله اول تغذیه درخت بوده بطوریکه هرچه درخت رشد و میزان برگ بیشتری داشته باشد در این مرحله فتوسنتز بیشتری صورت گرفته و مواد غذایی بیشتری تولید میشود و مغز گرفتن محصول راحت تر خواهد بود و در ضمن تعداد بیشتر برگ و سطح آنها، سبب سایه اندازی بر روی درخت شده و آفتاب سوختگی محصول و شاخه ها را کاهش میابد. تصور موجود که فکر می کنند تنها عنصر پتاسیم در این مرحله مورد نیاز است صحیح نمیباشد.

مجموعه کامل  عناصر غذایی در این مرحله نیاز است به طور مثال: عنصر پرمصرف کلسیم در این مرحله، سبب افزایش مقاومت به شوری و کم آبی شده و سبب جذب بیشتر پتاسیم و سایر عناصر غذایی می گردد. کلسیم در انتقال مواد غذایی  تولید شده در فرایند فتوسنتز از برگ به خوشه ها کمک کرده و سبب بهبود کیفیت محصول می شود و همچنین با به تاخیر انداختن پیری و جلوگیری از خزان زودرس برگها، سبب افزایش  فتوسنتز در طول مدت زمان و افزایش کیفیت محصول میگردد.  عنصر کم مصرف روی با افزایش پایداری غشاء سلولی، مقاومت گیاه به خشکی، کم آبی، آفات و بیماری ها را افزایش میدهد.

در کشتیار بیشتر بخوانیم: زنبور مغز خوار سیاه پسته

جالب است بدانید در شرایط کمبود روی پوکی به ۸۰ درصد میرسد.  عنصر پتاسیم موثر در جذب آب و عناصر محلول در آن توسط ریشه ها و انتقال آن در درون گیاه می باشد. این عنصر همچنین ذخیره آب را درون گیاه در شرایط گرما بالا برده و سبب تحمل بهتر شرایط کم آبی می گردد. پتاسیم همچنین با افزایش میزان کلروفیل و در نتیجه فتوسنتز بیشتر، تولید مواد غذایی در برگ را افزایش داده و سبب افزایش کیفیت محصول میشود.  این موارد تنها اشاره‌ای کوچک به نقش سه عنصر از ۱۳ عنصر مورد نیاز در بهبود کیفیت محصول می باشد. در حالیکه تمام عناصر غذایی در این مرحله تاثیرگذارند. همین نکات است که سبب عملکرد خوب کودهای هادر در درختان پسته شده که گویای این موضوع هم، عملکرد عالی درختان پسته  تغذیه شده با این کودها در سالهای اخیر می باشد.

مرحله سوم: این مرحله تغذیه مربوط به آخر فصل می باشد که توضیحات کافی در زمان مورد نظر ارائه خواهد شد. و اما خلاصه موضوع اینکه کیفیت محصول شما در پایان برداشت به تغذیه در این مرحله بستگی دارد و هر گونه سهل انگاری و کوتاهی در این مرحله ضررهای جبران ناپذیری  به محصول شما، شامل  پوکی، نیم مغز شدن و دهان بست شدن خواهد زد. در پایان سعی نمودیم با ارائه یک  فرمول کامل که شامل تمام مواد مورد نیاز برای یک محصول با کیفیت میباشد سبب رضایت شما در پایان فصل به لطف و عنایت خداوند گردیم.بر اساس فرمولهای کودی زیر برنامه ریزی نمایید.موفق و موید باشید.

سایر مطالب مفیید در کشتیار: معرفی و تاریخچه کشت محصول انبه


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی پسته