زمان مناسب جهت انتقال بچه ماهیان در استخر های پرواربندی

     با توجه به خونسرد بودن ماهی و تبعیت درجه حرارت بدن آن از دمای محیط و نظر به اینکه کپور ماهیان در دمای زیر 10 درجه سانتی گراد آب تغذیه نمی کنند و نیز موجودات زنده غذایی آب در چنین دمایی در حد بسیار پایینی قرار دارند، زمان مناسب کشت بچه ماهیان در استخر های پرواربندی پس از آبگیری و بارورسازی استخر ها و صعود دمای آب به بالای 10 درجه سانتی گراد است. زمان دقیق این کار بسته به شرایط اقلیمی و وضعیت آب و هوایی مناطق مختلف کشور دارد. ازاواخراسفند (خوزستان) تااوایل اردیبهشت (گیلان) متغییر است.

در کشتیار بیشتر بخوانیم: مدیریت آب و تغذیه در استخر های زمستان گذرانی