جدیدترین توصیه های فنی ذرت


آخرین توصیه های کاشت، داشت و برداشت ذرت بر اساس وضعیت محصول و پیش بین های هواشناسی در کشور - 1399/07/09

استان های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان و همدان:

• پایش آفت وبیماری وعلف های هرز در مزارع سبزی وصیفی جات وعلوفه وحبوبات آبی

• در اسرع وقت نسبت به برداشت محصولات بویژه صیفی جات از قبیل (گوجه فرنگی، لوبیا، سیب زمینی ، ذرت علوفه ای و ...) و انتقال به محل های مناسب جهت جلوگیری از خسارات احتمالی اقدام نمایند .

استان های گیلان، مازندران، گلستان و خراسان شمالی:

• تسریع در برداشت و همچنین جمع‌آوری شالی‌های درو شده مزارع رسیده برنج باتوجه به وزش باد وبارندگی وکاهش دما تا 3 درجه در استانهای گیلان ومازندران

• برداشت محصولات سیب زمینی، گوجه فرنگی و پیاز و انتقال به انبارهای استاندارد درمورد ذرت استفاده از کودهابا توجه به نظر کارشناسان جهت جلوگیری از خسارت سرما

استان های کردستان، کرمانشاه، لرستان، ایلام، چهارمحال و بختیاری و مرکزی:

• انجام آبیاری، سم¬پاشی و محلول¬پاشی مزارع در ساعات بدون بارندگی باتوجه به بارندگی در استان چهارمحال بختیاری ،ایلام ،کردستان،لرستان ومرکزی

• تنظیم دور آبیاری مزارع (لوبیا، سیب زمینی و ...) با توجه به روند کاهش دما و نیاز آبی گیاه

استان های خوزستان، هرمزگان و بوشهر:

• کود دهی و کنترل آب و علفهای هرز مزارع برنج

استان های اصفهان، یزد، فارس، قم، خراسان جنوبی و کهگیلویه و بویراحمد:

• افزایش فواصل زمانی آبیاری مزارع چغندر قند جهت افزایش عیار قند

• کاهش دور آبیاری در مزارع پنبه ای که حداقل ده درصد از غوزه های آن باز شده

استان های خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان و کرمان:

• انجام آبیاری، سم¬پاشی و محلول¬پاشی مزارع در ساعات خنک روز ودر ساعات بدون باد