عوامل هواشناسی تاثیر گذار بر سلامت تولید محصول انار

همانند سایر محصولات زراعی و باغی، کلیه مراحل رشد و نمو انار تحت تاثیر عوامل آب و هوایی قرار می گیرد. علاوه بر این آفات و بیماری های انار نیز تحت تاثیر عوامل آب و هوایی قرار می گیرند و بدین ترتیب بطور غیر مستقیم درخت انار را تحت تاثیر قرار می دهند.  عوامل آب و هوایی همچون بارندگی بی موقع یا سرد شدن ناگهانی هوا، بادهای شدید و گرم و سوزان و تغییر ناگهانی درجه حرارت بشرحی که گفته شد می توانند باعث ترکیدگی انار گردند و تابش شدید آفتاب می تواند موجب آفتاب سوختگی میوه انار شود.   
همچنین وقوع سرماهای شدید زیر 15 درجه سانتیگراد می تواند باعث از بین رفتن درختان انار شود به نحوی که گاهی حتی ریشه درختان انار نیز آسیب دیده و پس از کف بر کردن درختان نیز امکان رویش مجدد وجود ندارد.
عوامل آب و هوایی حتی پس از برداشت نیز برروی میوه انار تاثیر گذار است. به عنوان مثال در انبارهای نگهداری سقف دار درجه حرارت نباید بیشتر از 10 درجه سانتی گراد باشد. همچنین در دمای 5 درجه سانتیگراد می توان انار را تا دو ماه نگهداری نمود ولیکن برای نگهداری به مدت طولانی تر می بایست دما 2/7 سانتیگراد باشد تا میوه دچار سرمازدگی نشود. میزان رطوبت نسبی مناسب انبار داری نیز 90 تا 95 درصد می باشد. انار از جمله میوه هایی است که به از دست دادن آب از پوست (چروک شدن) بسیار حساس می باشد. در شرایط رطوبت نسبی پایین نگهداری میوه در پوشش پلاستیکی و استفاده از واکس می تواند موثر باشد.   

در شت یار بیشتر بخوانیم: روش های تکثیر و ازدیاد انار

 

 


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی انار