پنج شنبه، 14 مرداد 1400

آفات محصول - مگس گيلاس

مگس گيلاس:
زمستان گذراني اين حشره به صورت شفيره و در عمق (3-5 سانتي متري)خاك است ودر فصل بهار به حشره بالغ(مگس) تبديل مي شود اين مگس با خرطوم خود در سطح ميوه نارس شكافي ايجاد كرده وبعد تخم گذاري مي كند بعد از چند روز تخم به لارو تبديل شده و وارد ميوه مي شود و موجب كاهش مرغوبيت ميوه مي گردد. علامت بارز مگس گيلاس نقطه اي زرد رنگ در وسط بدن آن است.

مبارزه:
1.    غير شيميايي:
الف.    مبارزه فيزيكي كه در بالا گفته شده
ب.    تله ها كه آفات را به دام مي اندازند(نوارهاي رنگي چسبنده و فرموني)
2. شيميايي:
استفاده از سمومي همچون ديازينون ٬گوزاتيون آمبوش٬ديپتركس و ... به همراه 1 % ملاس يا شكر كه اثر بخشي سمپاشي را بيشتر مي كند.

نكته مهم: استفاده از محلول مویان با هر نوع سم و كود برگی اثر آن سم و یا كود برگ را در حد %70-100 % افزایش داده و استفاده از آن برای كشاورزان توصیه مي شود