آفات بادمجان- کنه تارتن دو نقطه ای

 کنه تارتن دو نقطه ای Tetranychus urticae 
 علائم:
•     ایجاد لكه هاي رنگ پريده روي سطح برگ
•     ایجاد تارهاي عنكبوتي بر اثر فعالیت آفت 
•     حالت گرد آلود شدن شاخه و برگ گياه
•    نقره ای شدن پشت برگ 
•    زمان فعالیت:  شرایط گرم و خشک
•    درصد خسارت: در صورت عدم کنترل خسارت بالا می باشد.

با کشتیار بیشتر بدانیم: آفات مهم بادمجان- مگس سفید

•    مبارزه غیر شیمیایی: آبیاری متعادل تاثیرزیادی درجلوگیری ازخسارت کنه دارد. شستشوی بوته ها باآب خالص
•    دشمنان طبیعی: کفشدوزک های کنه خوار Stethorus gilvifrons ،  سن شکارگر Orius minotum  و کنه شکارگر Anystis baccarum 
•    مبارزه شیمیایی: اورتوس، نیسورون، اوبرون، انویدور (یک در هزار)، اومایت (1.5 در هزار)