خاک مناسب برای باغات هلو

درختان هلو به خاکهایی با زهکش خوب نیاز دارند. خاکهای سنگین که زهکش نامناسبی دارند و آب را در خود نگه می دارند مناسب کاشت هلو نیستند. بنابراین خاک مناطقی که دارای شن است (لومی شنی و یا شنی لومی) مناسب می باشد. همچنین این درخت با خاکهای آهکی میانه ای ندارد به همین دلیل اگر در زمان تهیه خاک برای درخت هلو ، خاک را با موادی همانند خاک برگ، پیت موس و شن مخلوط کنید و تا عمق حدود 1.5 متری محل کاشت چنین مخلوط خاکی استفاه کنید، درختتان بسیار خوشحال خواهد شد! برای کوددهی درختان در اولین سال کاشت و حدود 10-7 روز بعد از زمان کاشت می توان از حدود 250 گرم کود 10-10-10 استفاده کرد و سپس 40 روز بعد از کاشت نیز از این مقدار کود استفاده کرد. . برخی پرورش دهندگان معتقد هستند که اگر در زمان آماده سازی خاک ، به خوبی از خاک برگ در تهیه بستر کاشت استفاده شده باشد ، در سال اول بعد از کاشت نیاز چندانی به کوددهی نیست. برای درختان 2 و 3 ساله نیز می توان از همین فرمول یعنی 10-10-10 البته به میزان بیشتر و در حدود 350 گرم و در دو نوبت از سال یعنی اوایل بهار و دیگری اواخربهار/اوایل تابستان استفاده کرد. برای درختان بزرگتر (10-4 ساله) از 900-450 گرم کود 10-10-10 دو بار در سال یعنی اوایل بهار و دیگری اواخر بهار/اوایل تابستان استفاده می شود. اگر درخت بالغ شما میوه کمی تولید می کند (البته به شرط اینکه هرس مناسب را برای آن هر ساله انجام می دهید و برای آشنایی با هرس به قسمت هرس مراجعه کنید) و فقط رشد رویشی دارد بهتر است که از کوددهی نوبت دوم یعنی در فصل تابستان صرفه نظر کنید. همچنین در زمان کوددهی محلول کود را با رعایت فاصله حدود 30-20 سانتیمتر از تنه درخت به خاک بدهید. فاصله کاشت درختان هلو در باغ معمولا حدود 6-5 متر است که البته این فاصله در درختان پیوندی کمی کمتر است. مثلا درختان پیوندی از نوع پاکوتاه را می توان در فاصله حدود 3 متری از یکدیگر کاشت.

انواع پاکوتاه هلو را می توان در گلدان و البته گلدانهایی با سایز و اندازه بزرگ پرورش داد.اما توجه کنید که اولا نوع هلو باید از بین درختان پاکوتاه این گیاه باشد. حال به شکل طبیعی و ژنتیکی پاکوتاه است و یا به طریقه پیوندی به شکل پاکوتاه پرورش داده شده است فرقی نمی کند. و دما گلدانی که انتخاب می شود باید حداقل 45 سانتیمتر و به شکل مناسب تر حدود 90 سانتیمتر و حتی بیشتر قطر داشته باشد. در مورد درختان هلو که به شکل گلدانی پرورش می یابند باید زمانی عمل آبیاری را انجام داد که سطح خاک تا حدود عمق 5 سانتیمتری نسبتا خشک شده باشد.

در کشتیار بیشتر بخوانیم: روش های تکثیر درختان هلو