زمان مناسب بذرپاشی برنج

در سال‌های اخیر تعداد زیادی از کشاورزان در نیمه دوم اسفند ماه با استفاده از پوشش نایلون مبادرت به بذرپاشی نموده و نتیجتاً از دهه سوم فروردین ماه اقدام به نشاء‌کاری می‌نمایند. به علت سرمای بهاره بعضی از سال‌ها نشاء‌ها از بین می‌روند.

در اکثر سال‌ها نشاء‌های ارقام زودرس قبل از ظهور خوشه (7 تا 14 روز قبل از گل‌دهی) به سرما بر می‌خورند، که این مساله سبب ضایع‌شدن راس خوشه شده و در بعضی مواقع در اثر سرما باعث عدم تلقیح می‌گردد.

با کشتیار بیشتر بدانیم: مقدار نیاز آبی گیاه برنج

لذا توصیه می‌شود بذرپاشی از اوایل فروردین (معمولاً10 تا 16 فروردین) به بعد صورت گیرد. با مشاهداتی که به عمل آمده است در مناطق جلگه‌ای و کم‌ارتفاع جلگه مازندران، بذرپاشی از فروردین و در مناطق کوهپایه‌ای و پرارتفاع بذرپاشی از اردیبهشت ماه صورت می‌گیرد.


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی برنج