بررسی سلامت کود در سامانه  3000646424


چگونه از سلامت کود اطمینان یابیم


✅ شماره 5 رقمی ثبت کود را به این شکل ارسال کنید (12345مثلا شماره ثبتی کود است):
*12345#

✅ شماره سامانه پیامکی:
3000646424
مشخصاتی که برای شما ارسال میشه اینجوریه 
1️⃣ نام کود
2️⃣ فرمول کودی
3️⃣ نوع کود
4️⃣ شرکت تولید کننده یا وارد کننده
5️⃣ وزن کیسه کودی
6️⃣ تاریخ انقضای کود
7️⃣ نوع فعالیت شرکت

✅ تمام موارد فوق، باید با مشخصات ثبت شده روی کیسه یا پاکت کودی، مطابقت 100% داشته باشد.

همچنین علاوه بر سامانه پیامک فوق  سایت http://www.kswri.ir نیز میتوانید از سلامت کود خریداری شده اطمینان حاصل کنید.